ban1
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
23/11/2020
07:00 Họp giao ban tuần 48 Phòng họp số 1 Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH XVI Đảng bộ tỉnh HT Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Tham gia Đoàn Giám sát với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huyện Kon Plong Trương Đạt
08:00 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10- Quốc hội khóa XIV Xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông Võ Thanh Hải
09:00 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10- Quốc hội khóa XIV Xã Ia Tơi, huyện Ia HDrai A Byot
13:00 Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH XVI Đảng bộ tỉnh HT Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
14:00 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10- Quốc hội khóa XIV Xã Đăk Uy, huyện Đăk Hà Trương Đạt
Thứ ba
24/11/2020
08:00 Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ Phòng họp tầng 1 A Byot
08:00 Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 Sở Tài chính A Byot
08:00 Tham gia Đoàn Giám sát với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huyện Kon Plong Trương Đạt
13:30 Thâm định Đề án quy hoạch, kế hoạch sự dụng đất cấp huyện Phòng họp tầng 3 A Byot
14:00 Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 11 HĐND khóa XI Chi cục Quản lý đất đai,Chi cục Bảo vệ Môi trường Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Thứ tư
25/11/2020
08:00 Họp xử lý đơn của tôn giáo PH tầng 2 - Sở Nội vụ A Byot
08:00 Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 Sở Tài chính A Byot
08:00 Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 11 HĐND khóa XI Chi cục Quản lý đất đai,Chi cục Bảo vệ Môi trường Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Lộc
14:00 Làm việc với UBND huyện Kon Rẫy UBND huyện Kon Rẫy Nguyễn Văn Lộc,Trương Đạt
14:00 Làm việc với đoàn công tác Thanh tra Chính phủ và các ngành liên quan (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Thứ năm
26/11/2020
08:00 Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 Sở Tài chính A Byot
Thứ sáu
27/11/2020
08:00 Dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ IV Bộ TN&MT Nguyễn Văn Lộc

Thứ hai (23/11/2020)

07:00:
Họp giao ban tuần 48
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00:
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH XVI Đảng bộ tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: HT Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00:
Tham gia Đoàn Giám sát với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Kon Plong
Chủ trì: Trương Đạt
08:00:
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10- Quốc hội khóa XIV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông
Chủ trì: Võ Thanh Hải
09:00:
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10- Quốc hội khóa XIV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Ia Tơi, huyện Ia HDrai
Chủ trì: A Byot
13:00:
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH XVI Đảng bộ tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: HT Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
14:00:
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10- Quốc hội khóa XIV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Đăk Uy, huyện Đăk Hà
Chủ trì: Trương Đạt

Thứ ba (24/11/2020)

08:00:
Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp tầng 1
Chủ trì: A Byot
08:00:
Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021
Thành phần:
Địa điểm: Sở Tài chính
Chủ trì: A Byot
08:00:
Tham gia Đoàn Giám sát với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Kon Plong
Chủ trì: Trương Đạt
13:30:
Thâm định Đề án quy hoạch, kế hoạch sự dụng đất cấp huyện
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp tầng 3
Chủ trì: A Byot
14:00:
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 11 HĐND khóa XI
Thành phần: Chi cục Quản lý đất đai,Chi cục Bảo vệ Môi trường
Địa điểm: Hội đồng nhân dân tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc

Thứ tư (25/11/2020)

08:00:
Họp xử lý đơn của tôn giáo
Thành phần:
Địa điểm: PH tầng 2 - Sở Nội vụ
Chủ trì: A Byot
08:00:
Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021
Thành phần:
Địa điểm: Sở Tài chính
Chủ trì: A Byot
08:00:
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 11 HĐND khóa XI
Thành phần: Chi cục Quản lý đất đai,Chi cục Bảo vệ Môi trường
Địa điểm: Hội đồng nhân dân tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
14:00:
Làm việc với UBND huyện Kon Rẫy
Thành phần:
Địa điểm: UBND huyện Kon Rẫy
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,Trương Đạt
14:00:
Làm việc với đoàn công tác Thanh tra Chính phủ và các ngành liên quan (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc

Thứ năm (26/11/2020)

08:00:
Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021
Thành phần:
Địa điểm: Sở Tài chính
Chủ trì: A Byot

Thứ sáu (27/11/2020)

08:00:
Dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ IV
Thành phần:
Địa điểm: Bộ TN&MT
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây