ban1
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
04/11/2019
08:00 Tiếp xúc cử tri Đ/c Nguyễn Văn Lộc xã Ia Tơi ...
14:00 Họp tham mưu điều chỉnh Quyết định số 630/QĐ-UBND Đ/c A Byot Sở Tài chính ...
Thứ ba
05/11/2019
08:00 Hội nghị trực tuyến của Bộ Công an Giao phòng Khoáng sản Công an tỉnh ...
08:00 Họp thẩm định Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa thủy lợi Đ/c Võ Thanh Hải Sở NN&PTNT ...
08:00 Làm việc với Đoàn xác minh nội dung khiếu nại công dân (Đinh Xuân Huế) Đ/c A Byot + Ttra + VPĐK Thanh tra tỉnh ...
14:00 Họp thẩm định Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa thủy lợi Đ/c Võ Thanh Hải Sở NN&PTNT ...
14:00 Dự ngày hội Đại đoàn kết năm 2019 Đ/c Trương Đạt + CCBVMT Nhà rông văn hóa thôn Ngọc La – xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông ...
Thứ tư
06/11/2019
13:30 Họp thẩm định cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cát làm VLXDTT tại thôn Kon Năng, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei Đ/c Nguyễn Văn Lộc Hội trường tầng 3 Sở ...
14:00 Đoàn Thanh tra Bộ TN&MT làm việc với các đơn vị được thanh tra Đ/c Trương Đạt + Ttra + CCQLĐĐ Phòng họp tầng 1 Sở ...
Thứ năm
07/11/2019
08:00 Đoàn Thanh tra Bộ TN&MT làm việc với các đơn vị được thanh tra Đ/c Trương Đạt + Ttra + CCQLĐĐ Phòng họp tầng 1 Sở ...
13:30 Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Thủy điện Đăk Pône Đ/c Trương Đạt Hội trường tầng 3 Sở ...
14:00 Đoàn Thanh tra Bộ TN&MT làm việc với các đơn vị được thanh tra Giao Ttra + CCQLĐĐ Phòng họp tầng 1 Sở ...
Thứ sáu
08/11/2019
07:30 Làm việc với Đoàn công tác Viện quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp Đ/c A Byot + CCQLĐĐ + VPĐK Hội trường tầng 3 Sở ...
07:30 Họp thẩm định quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Trưa 1 và 2 Phòng TNN Sở Công thương ...
08:00 Đoàn Thanh tra Bộ TN&MT làm việc với các đơn vị được thanh tra Đ/c Trương Đạt + Ttra + CCQLĐĐ Phòng họp tầng 1 Sở ...
08:00 UBND tỉnh tham dự buổi tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy Đ/c Nguyễn Văn Lộc huyện Đăk Hà ...
08:00 Đo đạc và cắm mốc thực địa Đ/c Trương Đạt + CCQLĐĐ + VPĐK- TTra C187 Sa Thầy ...
08:00 Họp tham mưu dự án Điểm du lịch và bến thuyền trên sông Đăk Bla CCQLĐĐ Sở Xây dựng ...
08:00 Họp thẩm định quy trình vận hành các hồ chứa ở huyện Sa Thầy Phòng TNN Sở NN&PTNT ...
09:00 Họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận và công khai chứng cứ và hòa giải Đ/c A Byot Tòa án tỉnh ...
13:30 Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Nhà hàng, khách sạn kết hợp khu vui chơi giải trí công viên nước và dịch vụ thương mại Đ/c Trương Đạt Hội trường tầng 3 Sở ...
14:00 Đoàn Thanh tra Bộ TN&MT làm việc với các đơn vị được thanh tra Đ/c Trương Đạt + Ttra + CCQLĐĐ Phòng họp tầng 1 Sở ...
14:00 Họp thẩm định quy trình vận hành các hồ chứa ở huyện Sa Thầy Phòng TNN Sở NN&PTNT ...

Thứ hai (04/11/2019)

08:00:
Tiếp xúc cử tri
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Lộc
Địa điểm: xã Ia Tơi
Chủ trì: ...
14:00:
Họp tham mưu điều chỉnh Quyết định số 630/QĐ-UBND
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Sở Tài chính
Chủ trì: ...

Thứ ba (05/11/2019)

08:00:
Hội nghị trực tuyến của Bộ Công an
Thành phần: Giao phòng Khoáng sản
Địa điểm: Công an tỉnh
Chủ trì: ...
08:00:
Họp thẩm định Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa thủy lợi
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: Sở NN&PTNT
Chủ trì: ...
08:00:
Làm việc với Đoàn xác minh nội dung khiếu nại công dân (Đinh Xuân Huế)
Thành phần: Đ/c A Byot + Ttra + VPĐK
Địa điểm: Thanh tra tỉnh
Chủ trì: ...
14:00:
Họp thẩm định Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa thủy lợi
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: Sở NN&PTNT
Chủ trì: ...
14:00:
Dự ngày hội Đại đoàn kết năm 2019
Thành phần: Đ/c Trương Đạt + CCBVMT
Địa điểm: Nhà rông văn hóa thôn Ngọc La – xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông
Chủ trì: ...

Thứ tư (06/11/2019)

13:30:
Họp thẩm định cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cát làm VLXDTT tại thôn Kon Năng, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Lộc
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
14:00:
Đoàn Thanh tra Bộ TN&MT làm việc với các đơn vị được thanh tra
Thành phần: Đ/c Trương Đạt + Ttra + CCQLĐĐ
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...

Thứ năm (07/11/2019)

08:00:
Đoàn Thanh tra Bộ TN&MT làm việc với các đơn vị được thanh tra
Thành phần: Đ/c Trương Đạt + Ttra + CCQLĐĐ
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
13:30:
Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Thủy điện Đăk Pône
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
14:00:
Đoàn Thanh tra Bộ TN&MT làm việc với các đơn vị được thanh tra
Thành phần: Giao Ttra + CCQLĐĐ
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...

Thứ sáu (08/11/2019)

07:30:
Làm việc với Đoàn công tác Viện quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp
Thành phần: Đ/c A Byot + CCQLĐĐ + VPĐK
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
07:30:
Họp thẩm định quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Trưa 1 và 2
Thành phần: Phòng TNN
Địa điểm: Sở Công thương
Chủ trì: ...
08:00:
Đoàn Thanh tra Bộ TN&MT làm việc với các đơn vị được thanh tra
Thành phần: Đ/c Trương Đạt + Ttra + CCQLĐĐ
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
08:00:
UBND tỉnh tham dự buổi tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Lộc
Địa điểm: huyện Đăk Hà
Chủ trì: ...
08:00:
Đo đạc và cắm mốc thực địa
Thành phần: Đ/c Trương Đạt + CCQLĐĐ + VPĐK- TTra
Địa điểm: C187 Sa Thầy
Chủ trì: ...
08:00:
Họp tham mưu dự án Điểm du lịch và bến thuyền trên sông Đăk Bla
Thành phần: CCQLĐĐ
Địa điểm: Sở Xây dựng
Chủ trì: ...
08:00:
Họp thẩm định quy trình vận hành các hồ chứa ở huyện Sa Thầy
Thành phần: Phòng TNN
Địa điểm: Sở NN&PTNT
Chủ trì: ...
09:00:
Họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận và công khai chứng cứ và hòa giải
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Tòa án tỉnh
Chủ trì: ...
13:30:
Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Nhà hàng, khách sạn kết hợp khu vui chơi giải trí công viên nước và dịch vụ thương mại
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
14:00:
Đoàn Thanh tra Bộ TN&MT làm việc với các đơn vị được thanh tra
Thành phần: Đ/c Trương Đạt + Ttra + CCQLĐĐ
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
14:00:
Họp thẩm định quy trình vận hành các hồ chứa ở huyện Sa Thầy
Thành phần: Phòng TNN
Địa điểm: Sở NN&PTNT
Chủ trì: ...
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây