Về việc ban hành Kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum năm 2020

 •   13/12/2020 08:26:00 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0

Về việc ban hành Kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum năm 2020

V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện (bổ sung)

 •   08/10/2020 03:21:00 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0

V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện (bổ sung)

Kế hoạch thực hiện giảm thiểu, phân loại, thu gom và xử lý chất thải nhựa trong cơ quan

 •   05/10/2020 04:48:00 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0

Kế hoạch thực hiện giảm thiểu, phân loại, thu gom và xử lý chất thải nhựa trong cơ quan

V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch trên địa bàn phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum

 •   22/09/2020 03:17:00 AM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0

V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch trên địa bàn phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum

V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thành phố Kon Tum (bổ sung) và điều chỉnh loại đất thu hồi thực hiện dự án đầu tư

 •   07/09/2020 02:32:00 AM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0

V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thành phố Kon Tum (bổ sung) và điều chỉnh loại đất thu hồi thực hiện dự án đầu tư

Tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường 2020

 •   30/08/2020 09:04:00 PM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0

Tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường 2020

Triển khai Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh K

 •   28/08/2020 02:27:00 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0

Triển khai Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 •   11/08/2020 03:11:00 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

V/v huỷ bỏ diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện mà sau 3 năm chưa thực hiện trên địa bàn các huyện, thành phố

 •   09/06/2020 03:57:00 AM
 •   Đã xem: 212
 •   Phản hồi: 0

V/v huỷ bỏ diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện mà sau 3 năm chưa thực hiện trên địa bàn các huyện, thành phố

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Kon Tum

 •   07/05/2020 02:59:00 AM
 •   Đã xem: 397
 •   Phản hồi: 0

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Kon Tum

về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đăk Hà

 •   28/04/2020 02:52:00 AM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0

về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đăk Hà

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020

 •   30/03/2020 09:26:00 PM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020

về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đăk Glei

 •   30/03/2020 03:18:00 AM
 •   Đã xem: 197
 •   Phản hồi: 0

về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đăk Glei

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 2020 của huyện Ia H'Drai

 •   20/03/2020 02:56:07 AM
 •   Đã xem: 186
 •   Phản hồi: 0

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Kon Plông

 •   11/03/2020 02:50:00 AM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Kon Plông

Định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 •   04/03/2020 04:12:00 AM
 •   Đã xem: 359
 •   Phản hồi: 0

Định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ngọc Hồi

 •   03/03/2020 02:35:00 AM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ngọc Hồi

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Sa Thầy

 •   27/02/2020 01:40:00 AM
 •   Đã xem: 298
 •   Phản hồi: 0

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Sa Thầy

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tu Mơ Rông

 •   27/02/2020 01:38:00 AM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tu Mơ Rông


Các tin khác

Bien Dong

HOC TAP LAM THEO

THONG TIN TUYEN TRUYEN

phan anh kien nghi

THIEN TAI

LICH TIEP CONG DAN

BANG GIA DAT

CONG THONG TIN
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây