Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự ánNhà làm việc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội  

 •   21/02/2024 04:29:00 AM
 •   Đã xem: 5

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự ánNhà làm việc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội

V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác, chế biến khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc Làng La Lua, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

 •   18/01/2024 04:28:00 AM
 •   Đã xem: 22

V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác, chế biến khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc Làng La Lua, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Nhà máy sản xuất, chế biến sữa dê và thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ Sâm Ngọc Linh do Công ty TNHH Đầu tư phát triển Protech làm chủ dự án

 •   25/12/2023 08:51:00 PM
 •   Đã xem: 75

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Nhà máy sản xuất, chế biến sữa dê và thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ Sâm Ngọc Linh do Công ty TNHH Đầu tư phát triển Protech làm chủ dự án

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Đầu tư khai thác khoáng sản cát, sỏi sạn làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc thôn 4, xã Tân Lập,huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

 •   21/12/2023 10:41:00 PM
 •   Đã xem: 47

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Đầu tư khai thác khoáng sản cát, sỏi sạn làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc thôn 4, xã Tân Lập,huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Thủy điện Đăk Lô 2 do Công ty TNHH GKC làm chủ đầu tư

 •   21/11/2023 07:57:00 PM
 •   Đã xem: 80

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Thủy điện Đăk Lô 2 do Công ty TNHH GKC làm chủ đầu tư

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tumdo Công ty TNHH Thuận Thành làm chủ dự án

 •   16/11/2023 02:37:00 AM
 •   Đã xem: 88

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tumdo Công ty TNHH Thuận Thành làm chủ dự án

V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đăk Glei

 •   04/10/2023 04:21:00 AM
 •   Đã xem: 67

V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đăk Glei

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Khách sạn Đăk Bla do Công ty Cổ phần Vạn Lợi Kon Tum làm Chủ dự án

 •   18/09/2023 09:40:00 PM
 •   Đã xem: 286

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Khách sạn Đăk Bla do Công ty Cổ phần Vạn Lợi Kon Tum làm Chủ dự án

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Công trình Thủy điện Đăk Lô 2 do Công ty TNHH GKC làm chủ đầu tư

 •   12/09/2023 09:48:00 PM
 •   Đã xem: 166

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Công trình Thủy điện Đăk Lô 2 do Công ty TNHH GKC làm chủ đầu tư

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở khai thác đá xây dựng thông thường tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

 •   12/09/2023 09:39:00 PM
 •   Đã xem: 125

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở khai thác đá xây dựng thông thường tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Thủy điện Đăk Pek

 •   13/08/2023 11:14:00 PM
 •   Đã xem: 146

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Thủy điện Đăk Pek

V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc thôn 3, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

 •   06/08/2023 09:55:00 PM
 •   Đã xem: 104

V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc thôn 3, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Về tình hình kê khai và nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 •   31/07/2023 10:42:00 PM
 •   Đã xem: 88

Về tình hình kê khai và nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum

V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Ngọc Linh.

 •   30/07/2023 10:28:00 PM
 •   Đã xem: 95

V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Ngọc Linh.

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy sản xuất, chế biến sữa dê và thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ Sâm Ngọc Linh của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Protech Food

 •   09/07/2023 09:59:00 PM
 •   Đã xem: 202

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy sản xuất, chế biến sữa dê và thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ Sâm Ngọc Linh của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Protech Food

V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tácđộng môi trường củadự án Hồ chứa nước Ia Tun thuộc dự án Cụm hồĐắk Rô Gia –Ia Tun

 •   21/06/2023 10:21:00 PM
 •   Đã xem: 96

V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tácđộng môi trường củadự án Hồ chứa nước Ia Tun thuộc dự án Cụm hồĐắk Rô Gia –Ia Tun

V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   08/06/2023 10:29:00 PM
 •   Đã xem: 121

V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Thủy điện Nam Vao 2

 •   06/06/2023 03:55:00 AM
 •   Đã xem: 189

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Thủy điện Nam Vao 2

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở: Tổ hợp Trung tâm thương mại kết hợp nhà ở thương mại shophousedo Công ty Cổ phần Vincom Retail làm Chủ đầu tư

 •   24/05/2023 05:26:00 AM
 •   Đã xem: 210

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở: Tổ hợp Trung tâm thương mại kết hợp nhà ở thương mại shophousedo Công ty Cổ phần Vincom Retail làm Chủ đầu tư


Các tin khác

 
thong diep phong covid 2023

Bien Dong

tham van DTM

HOC TAP LAM THEO

THONG TIN TUYEN TRUYEN

tthc tnmt

phan anh kien nghi

THIEN TAI

LICH TIEP CONG DAN

BANG GIA DAT

CONG THONG TIN

TCVN ISO 9001 2015
 
TIEP CAN THONG TIN
 
thu thap du lieu 2023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây