STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 196/QĐ-STNMT 03/03/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
2 194/QĐ-STNMT 02/03/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
3 722/KH-UBND 02/03/2021 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh
4 188/QĐ-STNMT 01/03/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
5 191/QĐ-STNMT 01/03/2021 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
6 189/QĐ-STNMT 01/03/2021 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
7 190/QĐ-STNMT 01/03/2021 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
8 192/QĐ-STNMT 01/03/2021 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
9 193/QĐ-STNMT 01/03/2021 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
10 187/QĐ-STNMT 28/02/2021 Về việc thu hồi Quyết định điều động công chức
11 183/QĐ-STNMT 26/02/2021 Về việc huỷ Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
12 186/QĐ-STNMT 26/02/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
13 185/QĐ-STNMT 26/02/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
14 184/QĐ-STNMT 26/02/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
15 138/QĐ-UBND 26/02/2021 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Trại chăn nuôi heo thịt
16 180/QĐ-STNMT 25/02/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
17 660/KH-UBND 25/02/2021 Định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn huyện Kon Plông
18 135/QĐ-UBND 25/02/2021 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kon Plông
19 04/2021/QĐ-UBND 25/02/2021 Ban hành Quy định về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
20 05/2021/QĐ-UBND 25/02/2021 Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây