STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 92/QĐ-STNMT 30/01/2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Sa Thầy
2 94/QĐ-STNMT 30/01/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD 933448 cấp cho Ông Lê Đình Cường trên địa bàn huyện Đăk Hà
3 93/QĐ-STNMT 30/01/2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Đăk Hà
4 90/QĐ-STNMT 29/01/2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Kon Tum
5 91/QĐ-STNMT 29/01/2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Sa Thầy
6 201/STNMT-VP 29/01/2023 V/v Phát động phong trào thi đua theo Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
7 86/QĐ-STNMT 18/01/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BT 353509 cấp cho bà Y Tun (hiện nay đã được chuyển quyền cho ông Đào Đình Thê và bà Phạm Thị Thuyết thông qua hình thức trúng đấu giá) trên địa bàn huyện Đăk Hà
8 87/QĐ-STNMT 18/01/2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Kon Rẫy
9 88/QĐ-STNMT 18/01/2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Đăk Tô
10 89/QĐ-STNMT 18/01/2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Đăk Glei
11 85/QĐ-STNMT 17/01/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AM 432373 cấp cho ông Nguyễn Văn Vân và bà Bùi Thị Việt trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.
12 82/QĐ-STNMT 16/01/2023 V/v hủy Trang bổ sung số 1 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 420019 cấp cho bà Đoàn Thị Kim Phượng trên địa bàn huyện Đăk Tô
13 78/QĐ-STNMT 15/01/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số R 942236 cấp cho hộ ông (bà)Triệu Văn Hòa trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.
14 77/QĐ-STNMT 15/01/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC450912 cấp cho Ông Vũ Đình Giống và bà Trần Thị Phượng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
15 75/QĐ-STNMT 15/01/2023 V/v hủy Trang bổ sung số 1của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số T 872958 cấp cho Hộ ông Nguyễn Quang Ngọc trên địa bàn huyện Đăk Tô
16 74/QĐ-STNMT 15/01/2023 V/v hủy Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số T 922369 cấp cho Hộ ông Nguyễn Xuân Phượng và bà Hồ Thị Nguyệt trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
17 73/QĐ-STNMT 15/01/2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Đăk Glei
18 48/QĐ-STNMT 12/01/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số K 088066 cấp cho hộ ông Trần Văn Ninh trên địa bàn huyện Sa Thầy
19 49/QĐ-STNMT 12/01/2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Kon Tum
20 50/QĐ-STNMT 12/01/2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Sa Thầy
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây