Văn bản theo chủ đề: Nghị quyết

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 64/2018/QH14 01/07/2018 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
2 76/NQ-CP 17/06/2018 Nghị quyết về công tác phòng, tránh thiên tai
3 61/NQ-CP 16/05/2018 Vv Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Kon Tum
4 19-2018/NQ-CP 14/05/2018 Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.
5 11/NQ-CP 04/02/2018 Về triển khai thi hành Luật Quy hoạch
6 10/NQ-CP 02/02/2018 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
7 08/NQ-CP 23/01/2018 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
8 01/NQ-CP 31/12/2017 Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
9 137/NQ-CP 30/12/2017 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
10 121/NQ-CP 21/11/2017 Về việc xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
11 131/NQ-CP 05/12/2017 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2017
12 126/NQ-CP 28/11/2017 Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây