Văn bản theo chủ đề: Nghị quyết

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 06/NQ-CP 20/01/2021 Ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị
2 36-NQ/TW 21/10/2018 Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
3 24-NQ/TW 02/06/2013 Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
4 66/NQ-HĐND 28/04/2021 Về chủ trương đầu tư Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xá Hoà Bình, thành phố Kon Tum
5 56/NQ-HĐND 28/04/2021 Về Danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 (bổ sung)
6 47/NQ-HĐND 28/04/2021 Về bổ sung dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh
7 254/QĐ-STNMT 23/03/2021 Về việc huỷ Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
8 135/2020/QH14 16/11/2020 Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
9 134/2020/QH14 16/11/2020 Về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII
10 133/2020/QH14 16/11/2020 Về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
11 132/2020/QH14 16/11/2020 Thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế
12 131/2020/QH14 15/11/2020 Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh
13 130/2020/QH14 12/11/2020 Về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
14 129/2020/QH14 12/11/2020 Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021
15 128/2020/QH14 11/11/2020 Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
16 127/2020/QH14 11/11/2020 Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
17 125/2020/QH14 10/11/2020 Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021
18 124/2020/QH14 10/11/2020 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
19 123/2020/QH14 02/11/2020 Về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc
20 1033/2020/UBTVQH14 15/10/2020 Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây