Văn bản theo lĩnh vực: Khí tượng,thủy văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 73/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường
2 52/2017/TT-BTNMT 30/11/2017 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
3 65/2017/TT-BTNMT 22/12/2017 Quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa
4 64/2017/TT-BTNMT 22/12/2017 Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng
5 33/2013/QH13 19/06/2013 Luật phòng, chống thiên tai
6 90/2015/QH13 23/11/2015 Luật khí tượng thủy văn
7 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV 08/12/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn
8 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV 08/12/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn
9 90/2015/QH13 23/11/2015 Luật Khí tượng thủy văn 2015
10 84/2017/NĐ-CP 18/07/2017 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP
11 38/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
12 1277/QĐ-UBND 28/11/2017 Quyết định Phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập thủy điện Đăk Psi (bậc 1 &2), huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum năm 2017
13 2962/UBND-NNTN: 02/11/2017 Văn bản số 2962/UBND-NNTN: Về việc triển khai thực hiện Công điện số 1659/CĐ-TTg ngày 01/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ
14 1659/CĐ-TTg 01/11/2017 Công điện Về việc ứng phó khẩn cấp với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ
15 40/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước
16 41/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng
17 44/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư Quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím
18 45/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn
19 42/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn
20 43/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư Quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây