Văn bản theo lĩnh vực: Khí tượng,thủy văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 411/STNMT-CCBVMT 18/03/2019 Vv tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Khí tượng thế giới 2019”
2 30/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Quy định kỹ thuật quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng
3 29/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
4 14/2018/TT-BTNMT 18/10/2018 Quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
5 3086/QĐ-BTNMT 10/10/2018 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TNMT
6 27/2018/QĐ-UBND 10/10/2018 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
7 03/CĐ-CT 06/07/2018 Về công tác phòng chống mưa lũ
8 26/2018-ĐKT 22/06/2018 Về việc địa chỉ đầu mối tiếp nhận, thu nhận thông tin Khí tượng Thủy văn
9 1554/UBND-NNTN 15/06/2018 Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa nước trước mùa mưa lũ năm 2018
10 02/CĐ-UBND 04/06/2018 Về công tác phòng chống mưa lũ
11 885/STNMT-TNN 05/06/2018 Về việc đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh năm 2018
12 73/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường
13 52/2017/TT-BTNMT 30/11/2017 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
14 65/2017/TT-BTNMT 22/12/2017 Quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa
15 64/2017/TT-BTNMT 22/12/2017 Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng
16 33/2013/QH13 19/06/2013 Luật phòng, chống thiên tai
17 90/2015/QH13 23/11/2015 Luật khí tượng thủy văn
18 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV 08/12/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn
19 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV 08/12/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn
20 90/2015/QH13 23/11/2015 Luật Khí tượng thủy văn 2015
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây