Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 256/QĐ-VPĐKĐĐ 29/11/2023 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Ngọc Hồi,tỉnh Kon Tum (13gcn)
2 257/QĐ-VPĐKĐĐ 29/11/2023 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Ngọc Hồi,tỉnh Kon Tum (8 gcn)
3 254/QĐ-VPĐKĐĐ 29/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số Y 848776 cấp cho hộ ông Tạ Thắng trên địa bàn huyện Đăk Tô
4 255/QĐ-VPĐKĐĐ 29/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 330441 cấp cho ông Nguyễn Thành Trung và bà Đỗ Thị Liên trên địa bàn huyện Đăk Hà
5 259/QĐ-VPĐKĐĐ 30/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số T 932307 cấp cho hộ ông A Khu trên địa bàn thành phố Kon Tum
6 251/QĐ-VPĐKĐĐ 26/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 122.. QSDĐ, do UBND huyện Đăk Tô cấp cho ông A Mịch tại thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
7 250/QĐ-VPĐKĐĐ 22/11/2023 V/v hủy 02 Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số X 149260 cấp cho hộ ông Lê Văn Chung trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
8 248/QĐ-VPĐKĐĐ 20/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số Q 241038 của hộ ông Nguyễn Văn Dần tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
9 249/QĐ-VPĐKĐĐ 21/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số X 149874 của hộ ông Phạm Minh Tri tại thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
10 247/QĐ-VPĐKĐĐ 20/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số Y 848765 của hộ ông Bùi Văn Nhân tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
11 243/QĐ-VPĐKĐĐ 15/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 359825 cấp cho Hộ ông A Ngâm và bà Y Ria trên địa bàn huyện Kon Plông
12 244/QĐ-VPĐKĐĐ 16/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AI 525041 cấp cho Hộ ông Đinh Mạnh Thắng - bà Bùi Thị Lương trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
13 245/QĐ-VPĐKĐĐ 16/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD933451 cấp cho ông Nguyễn Xuân Chiến và bà Huỳnh Thị Dung trên địa bàn huyện Đăk Hà
14 246/QĐ-VPĐKĐĐ 16/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 427674 của ông Nguyễn Văn Hiếu và vợ bà Bùi Thị Giảng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
15 242/QĐ-VPĐK 13/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AM 494724 cấp cho Ông Trương Văn Tám và bà Đặng Thị Rộng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
16 239/QĐ-VPĐKĐĐ 12/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 359299 cấp cho Hộ bà Y Brớt trên địa bàn huyện Kon Plông
17 240/QĐ-VPĐKĐĐ 12/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD 957760 cấp cho ông Võ Duy Quang và bà Trần Thị Thu Trang trên địa bàn thành phố Kon Tum
18 241/QĐ-VPĐKĐĐ 12/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 427674 của ông Nguyễn Văn Hiếu và vợ bà Bùi Thị Giảng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
19 231/QĐ-VPĐKĐĐ 07/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số A 123394 cấp cho ông Lê Sương ( ông Phạm Tự được xác nhận biến động nhận chuyển nhượng ngày 07/7/1995) trên địa bàn thị xã Kon Tum nay là thành phố Kon Tum
20 230/QĐ-VPĐKĐĐ 07/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số G 170282 của bà Nguyễn Thị Hoa tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây