Văn bản theo lĩnh vực: Hủy Giấy chứng nhận QSDĐ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 254/QĐ-VPĐKĐĐ 29/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số Y 848776 cấp cho hộ ông Tạ Thắng trên địa bàn huyện Đăk Tô
2 255/QĐ-VPĐKĐĐ 29/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 330441 cấp cho ông Nguyễn Thành Trung và bà Đỗ Thị Liên trên địa bàn huyện Đăk Hà
3 259/QĐ-VPĐKĐĐ 30/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số T 932307 cấp cho hộ ông A Khu trên địa bàn thành phố Kon Tum
4 251/QĐ-VPĐKĐĐ 26/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 122.. QSDĐ, do UBND huyện Đăk Tô cấp cho ông A Mịch tại thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
5 250/QĐ-VPĐKĐĐ 22/11/2023 V/v hủy 02 Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số X 149260 cấp cho hộ ông Lê Văn Chung trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
6 248/QĐ-VPĐKĐĐ 20/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số Q 241038 của hộ ông Nguyễn Văn Dần tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
7 249/QĐ-VPĐKĐĐ 21/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số X 149874 của hộ ông Phạm Minh Tri tại thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
8 247/QĐ-VPĐKĐĐ 20/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số Y 848765 của hộ ông Bùi Văn Nhân tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
9 243/QĐ-VPĐKĐĐ 15/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 359825 cấp cho Hộ ông A Ngâm và bà Y Ria trên địa bàn huyện Kon Plông
10 244/QĐ-VPĐKĐĐ 16/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AI 525041 cấp cho Hộ ông Đinh Mạnh Thắng - bà Bùi Thị Lương trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
11 245/QĐ-VPĐKĐĐ 16/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD933451 cấp cho ông Nguyễn Xuân Chiến và bà Huỳnh Thị Dung trên địa bàn huyện Đăk Hà
12 246/QĐ-VPĐKĐĐ 16/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 427674 của ông Nguyễn Văn Hiếu và vợ bà Bùi Thị Giảng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
13 242/QĐ-VPĐK 13/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AM 494724 cấp cho Ông Trương Văn Tám và bà Đặng Thị Rộng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
14 239/QĐ-VPĐKĐĐ 12/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 359299 cấp cho Hộ bà Y Brớt trên địa bàn huyện Kon Plông
15 240/QĐ-VPĐKĐĐ 12/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD 957760 cấp cho ông Võ Duy Quang và bà Trần Thị Thu Trang trên địa bàn thành phố Kon Tum
16 241/QĐ-VPĐKĐĐ 12/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 427674 của ông Nguyễn Văn Hiếu và vợ bà Bùi Thị Giảng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
17 231/QĐ-VPĐKĐĐ 07/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số A 123394 cấp cho ông Lê Sương ( ông Phạm Tự được xác nhận biến động nhận chuyển nhượng ngày 07/7/1995) trên địa bàn thị xã Kon T
18 230/QĐ-VPĐKĐĐ 07/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số G 170282 của bà Nguyễn Thị Hoa tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
19 229/QĐ-VPĐKĐĐ 06/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 201665 của ông Đỗ Văn Nhơn tại phường Quang Trung, thành phó Kon Tum, tỉnh Kon Tum
20 224/QĐ-VPĐKĐĐ 02/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 561457 của ông Đỗ Văn Nhân tại xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây