Văn bản theo chủ đề: Kế hoạch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 548/KH-UBND 07/03/2018 Phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và lộ trình giảm dần, chấm dứt sản xuất gạch xây đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2 496/KH-UBND 28/02/2018 Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Kon Tum năm 2018
3 457/KH-UBND 23/02/2018 Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4 400/KH-UBND 09/02/2018 Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
5 266/KH-UBND 26/01/2018 Triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2021.
6 141/KH-UBND 16/01/2018 Ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
7 158/UBND-KH 17/01/2018 Triển khai thi hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8 151/KH-UBND 16/01/2018 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ
9 91/KH-UBND 11/01/2018 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh
10 90/KH-UBND 11/01/2018 Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hổ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
11 89/KH-UBND 11/01/2018 Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12 83/UBND-NC 11/01/2018 Triển khai thi hành Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
13 33/KH-UBND 05/01/2018 Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
14 07/KH-UBND 02/01/2018 Rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
15 2820/VP-HTKT 28/12/2017 V/v Kế hoạch phát triển vật liệu xây không nung và lộ trình giảm dần, chấm dứt sản xuất gạch xây đất sét nung bằng lò thủ công
16 3527/KH-UBND 28/12/2017 Triển khai thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
17 3398/KH-UBND 15/12/2017 Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Chương trình số 41-CTr/TU ngày 12/10/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”
18 3335/KH-UBND 08/12/2017 Thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây