Văn bản theo chủ đề: Kế hoạch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 46/KH-STNMT 26/10/2022 Tuyển dụng viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trườngnăm 2022
2 1121/KH-STTTT 29/06/2022 Tuyên truyền Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
3 30/KH-STNMT 31/05/2022 Xây dựng cơ quan đạt chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
4 56-KH/TU 27/04/2022 Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ II - năm 2022
5 1030/KH-CAT-PX03 31/03/2022 Tiếp tục thực hiện Quyết định số 3104 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành "Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND" năm 2022
6 404/KH-STTTT 16/03/2022 Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Kon Tumlần thứ nhất, năm 2022
7 613/KH-UBND 04/03/2022 Đăng cai tổ chức Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn -Tây Nguyên lần III năm 2022 tại Kon Tum
8 05/KH-STNMT 07/02/2022 Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
9 04/KH-STNMT 27/01/2022 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022
10 02/KH-STNMT 07/01/2022 Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
11 40-KH/TU 24/12/2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25-9-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"
12 62/KH-UBND 07/01/2022 Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
13 5580/KH-BCĐ 01/11/2021 Triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
14 3783/KH-UBND 20/10/2021 Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
15 3618/KH-UBND 07/10/2021 Triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
16 31/KH-STNMT 02/10/2021 Tuyển dụng viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
17 30/KH-STNMT 30/09/2021 Tuyển dụng viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
18 909/KH-UBND 19/09/2021 Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
19 1823/KH-UBND 03/06/2021 Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh KonTum (DDCI) năm 2021
20 1603/KH-UBND 18/05/2021 Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây