Văn bản theo chủ đề: Kế hoạch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4 116-KH/TU 26/11/2019 Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
5 333/QĐ-BTNMT 06/02/2020 Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
6 292/KH-UBND 04/02/2020 Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (NCoV)
7 12/KH-BTC 20/01/2020 Tuyên truyền, quảng bá Tuần Văn hóa -Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2020
8 68/KH-UBND 08/01/2020 Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2020
9 38/KH-UBND 06/01/2020 Triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
10 3432/QĐ-BTNMT 31/12/2019 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
11 2609/KH-UBND 08/10/2019 Triển khai tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12 120-KH/TU 20/12/2019 Kế hoạch của Ban thường vụ tỉnh Uỷ thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý
13 717/KH-STNMT 25/12/2019 Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020
14 3312/KH-UBND 12/12/2019 Thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
15 776/KH-UBND 09/04/2019 Về triển khai Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum
16 2768/KH-UBND 22/10/2019 Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
17 2532/KH-UBND 30/09/2019 Triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn.
18 1240/KH-STTTT 18/09/2019 Kế hoạch tăng cường truyền thông về du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum
19 2336/KH-UBND 09/09/2019 Phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
20 525/KH-STNMT 27/08/2019 V/v Nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019
21 1751/KH-UBND 17/07/2019 Thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin năm 2020
22 1631/KH-UBND 28/06/2019 Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Kon Tum năm 2019
23 1257/KH-UBND 28/05/2019 Triển khai thực hiện chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây