Văn bản theo lĩnh vực: Đo đạc và Bản đồ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 03/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về bản đồ địa chính
2 06/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở v
3 07/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
4 88/QĐ-BTNMT 14/01/2022 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
5 19/2021/TT-BTNMT 29/10/2021 Ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia
6 07/2021/TT-BTNMT 30/06/2021 Quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000
7 04/2021/TT-BTNMT 29/05/2021 Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai
8 02/2021/TT-BTNMT 29/04/2021 ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lâm Đồng
9 26/2021/QĐ-UBND 02/08/2021 Ban hành quy định điều kiện tách thửa đất,điều kiện hợp thửa đất heo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10 06/2021/TT-BTNMT 30/07/2021 Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế -xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Kon Tum
11 15/2020/TT-BTNMT 01/12/2020 Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000 và 1:25.000
12 13/2020/TT-BTNMT 30/10/2020 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám
13 12/2020/TT-BTNMT 30/09/2020 Quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000
14 11/2020/TT-BTNMT 30/09/2020 Quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia
15 06/2020/TT-BTNMT 31/08/2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở
16 05/VBHN-BTNMT 07/08/2020 Nghị định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
17 03/2020/TT-BTNMT 29/05/2020 Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia
18 567/QĐ-UBND 09/06/2020 V/v huỷ bỏ diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện mà sau 3 năm chưa thực hiện trên địa bàn các huyện, thành phố
19 18/2020/NĐ-CP 11/02/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc bản đồ
20 29/2019/TT-BTNMT 31/12/2019 Quy định chế độ báo cáo định kỳ hàng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây