Văn bản theo chủ đề: Nghị định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 27/2018/NĐ-CP 01/03/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
2 25/2018/NĐ-CP 28/02/2018 Sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
3 23/2018/NĐ-CP 23/02/2018 Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
4 15/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
5 14/2018/NĐ-CP 23/01/2018 Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới
6 13/2018/NĐ-CP 23/01/2018 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin.
7 139/2017/NĐ-CP 27/11/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
8 116/2017/NĐ-CP 17/10/2017 Quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô
9 97/2017/NĐ-CP 18/08/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
10 56/2017/QH14 24/11/2017 Về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
11 162/2017/NĐ-CP 30/12/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
12 151/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
13 152/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
14 141/2017/NĐ-CP 07/12/2017 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
15 140/2017/NĐ-CP 05/12/2017 Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
16 40/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
17 01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai
18 35/2017/NĐ-CP 03/04/2017 Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ Cao
19 33/2017/NĐ-CP 03/04/2017 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và khoáng sản
20 36/2017/NĐ-CP 04/04/2017 Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây