Văn bản theo chủ đề: Nghị định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 78/2021/NĐ-CP 31/07/2021 Về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
2 60/2021/NĐ-CP 20/06/2021 Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập Thuộc tính văn bản
3 61/2021/NĐ-CP 24/06/2021 Quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
4 62/2021/NĐ-CP 28/06/2021 Quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú
5 64/2021/NĐ-CP 29/06/2021 Về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức
6 65/2021/NĐ-CP 29/06/2021 Về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
7 66/2021/NĐ-CP 05/07/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
8 67/2021/NĐ-CP 14/07/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
9 51/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
10 52/2021/NĐ-CP 18/04/2021 Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021
11 54/2021/NĐ-CP 20/05/2021 Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
12 55/2021/NĐ-CP 23/05/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
13 135/2020/NĐ-CP 17/11/2020 Quy định tuổi nghỉ hưu
14 148/2020/NĐ-CP 17/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
15 119/2020/NĐ-CP 06/10/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
16 120/2020/NĐ-CP 06/10/2020 Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
17 123/2020/NĐ-CP 18/10/2020 Quy định về hóa đơn, chứng từ
18 125/2020/NĐ-CP 18/10/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
19 126/2020/NĐ-CP 18/10/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
20 130/2020/NĐ-CP 29/10/2020 Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây