Văn bản theo chủ đề: Nghị định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 91/2019/NĐ-CP 18/11/2019 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
2 88/2019/NĐ-CP 13/11/2019 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
3 87/2019/NĐ-CP 13/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
4 84/2019/NĐ-CP 13/11/2019 Quy định về quản lý phân bón
5 83/2019/NĐ-CP 11/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014//NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai
6 75/2019/NĐ-CP 25/09/2019 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
7 79/2019/NĐ-CP 25/10/2019 Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
8 75/2019/NĐ-CP 25/09/2019 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
9 73/2019/NĐ-CP 04/09/2019 Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
10 69/2019/NĐ-CP 14/08/2019 Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
11 09/2019/NĐ-CP 23/01/2019 Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
12 67/2019/NĐ-CP 30/07/2019 Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
13 66/2019/NĐ-CP 28/07/2019 Về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
14 65/2019/NĐ-CP 07/07/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
15 64/2019/NĐ-CP 15/07/2019 Sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
16 63/2019/NĐ-CP 10/07/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
17 62/2019/NĐ-CP 10/07/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
18 59/2019/NĐ-CP 30/06/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
19 45/2019/NĐ-CP 20/05/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
20 44/2019/NĐ-CP 19/05/2019 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây