Văn bản theo chủ đề: Nghị định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 93/2018/NĐ-CP 30/06/2018 Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương
2 83/2018/NĐ-CP 24/05/2018 Về khuyến nông
3 82/2018/NĐ-CP 22/05/2018 Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
4 79/2018/NĐ-CP 16/05/2018 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
5 78/2018/NĐ-CP 16/05/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
6 72/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy định mức lương cơ sở đối với các bộ, công chức, vien chức và lực lượng vụ trang
7 70/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
8 71/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
9 61/2018/NĐ-CP 23/04/2018 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
10 60/2018/NĐ-CP 20/04/2018 Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
11 58/2018/NĐ-CP 18/04/2018 Vể bảo hiểm nông nghiệp
12 57/2018/NĐ-CP 17/04/2018 Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
13 55/2018/NĐ-CP 16/04/2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
14 52/2018/NĐ-CP 12/04/2018 Về phát triển ngành nghề nông thôn
15 50/2018/NĐ-CP 09/04/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
16 45/2018/NĐ-CP 13/03/2018 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa
17 27/2018/NĐ-CP 01/03/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
18 25/2018/NĐ-CP 28/02/2018 Sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
19 23/2018/NĐ-CP 23/02/2018 Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
20 15/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây