Văn bản theo lĩnh vực: Môi trường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 104/QĐ-UBND 07/02/2021 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khai thác mỏ cát, sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại phía Nam ngã ba sông Sa Thầy - suối Dop thuộc ranh giới xã Ia Dom và xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum
2 103/QĐ-UBND 07/02/2021 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Nhà máy chế biến mủ cao su
3 99/QĐ-UBND 07/02/2021 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy chế biến mủ cao su Công ty cổ phần cao su Sa Thầy
4 483/UBND-HTKT 04/02/2021 V/v thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn
5 72/2020/QH14 16/01/2020 Luật Bảo vệ môi trường
6 19/2020/TT-BTNMT 29/12/2020 Ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó với sự cố tràn dầu trên biển
7 36/STNMT-CCBVMT 05/01/2021 V/v tiếp nhận Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Kon Tum đợt 04/2020
8 10/VBHN-BTNMT 23/12/2020 Về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen,mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
9 1167/QĐ-UBND 25/11/2020 Phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường và Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020
10 1098/QĐ-UBND 08/11/2020 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum
11 2907/STNMT-CCBVMT 25/10/2020 V/v tiếp nhận Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Kon Tum đợt 03/2020.
12 07/2020/TT-BTNMT 30/08/2020 Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
13 900/QĐ-UBND 15/09/2020 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại tỉnh Kon Tum
14 856/QĐ-UBND 03/09/2020 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Thủy điện Plei Kần Hạ
15 979/2020/UBTVQH14 26/07/2020 Sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường
16 3156/KH-UBND 24/08/2020 Triển khai Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Kon Tu
17 22/2020/TT-BTC 09/04/2020 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường
18 13/VBHN-BXD 26/04/2020 hợp nhất Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải
19 02/VBHN-BTNMT 10/05/2020 Về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
20 53/2020/NĐ-CP 04/05/2020 Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây