Văn bản theo lĩnh vực: Môi trường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 13/VBHN-BTNMT 17/04/2022 Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia
2 189/QĐ-STNMT 16/04/2022 Về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt thôn Kon Đao Yốp, xã Đăk Long
3 06/NQ-CP 20/01/2021 Ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 2
4 02/2022/TT-BTNMT 09/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
5 01/2022/TT-BTNMT 06/01/2022 Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu
6 359/BC-UBND 14/11/2021 Công tác bảo vê ̣môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
7 1027/QĐ-UBND 03/11/2021 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Phương án khai thác đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch - ngói - gốm trong khu vực có dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gốm sứ, vật liệu xây dựng chất lượng cao tại xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum
8 924/QĐ-UBND 07/10/2021 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần
9 41/CT-TTg 30/11/2020 Về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn
10 1316/QĐ-TTg 21/07/2021 Phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam
11 10/2021/TT-BTNMT 29/06/2021 Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường
12 759/QĐ-UBND 18/08/2021 Phê duyệt Mạng lưới điểm quan trắc môi trường tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030
13 757/QĐ-UBND 18/08/2021 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Thủy điện Thượng Nam Vao
14 713/QĐ-UBND 04/08/2021 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Thuỷ điện Nam Vao 2
15 2728/UBND-NNTN 04/08/2021 V/v triển khai Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Kon Tum
16 56-KL/TW 22/08/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
17 24-NQ/TW 02/06/2013 Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
18 571/QĐ-UBND 28/06/2021 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Thủy điện Đăk Pru 3 tại xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
19 593/QĐ-UBND 05/07/2021 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn liên hợp huyện Ngọc Hồi.
20 05/VBHN-BTNMT 29/06/2021 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây