Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng (Quý I+II+III) năm 2019 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

 •   04/10/2019 04:22:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng (Quý I+II+III) năm 2019 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2019 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

 •   04/10/2019 04:19:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2019 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Kon Tum

 •   21/08/2019 02:10:00 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Kon Tum

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng (Quý I+II) năm 2019 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

 •   03/07/2019 08:34:00 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng (Quý I+II) năm 2019 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2019 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

 •   03/07/2019 08:31:00 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2019 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2019 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

 •   04/04/2019 03:04:00 PM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2019 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Công khai tài chính của Văn phòng Sở năm 2018

 •   04/03/2019 03:19:00 PM
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0

Ngày 20/02/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum có báo cáo số 79/BC-STNMT về việc Công khai tài chính của Văn phòng Sở năm 2018

Báo cáo công khai tài chính năm 2018 của Chi cục Bảo vệ môi trường

 •   18/01/2019 02:42:27 PM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0

Về việc Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng (Quý I+II+III) đầu năm 2018 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

 •   05/10/2018 09:30:00 AM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0

Về việc Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng (Quý I+II+III) đầu năm 2018 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Về việc Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý III năm 2018 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

 •   05/10/2018 09:26:00 AM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0

Về việc Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý III năm 2018 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 của Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Kon Tum

 •   16/07/2018 03:35:00 PM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 của Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Kon Tum

Về việc Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng (Quý I+II) đầu năm 2018 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

 •   03/07/2018 01:52:00 PM
 •   Đã xem: 247
 •   Phản hồi: 0

Về việc Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng (Quý I+II) đầu năm 2018 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Về việc Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý II năm 2018 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

 •   03/07/2018 01:49:00 PM
 •   Đã xem: 221
 •   Phản hồi: 0

Về việc Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý II năm 2018 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Bảo vệ môi trường

 •   24/04/2018 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 264
 •   Phản hồi: 0

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Bảo vệ môi trường


Các tin khác

ddn

pctt

truongsa

ThuDec13135421ICT2018 cptpp

banner block phai NEW

Thu Thap Du Lieu 2019

lich tiep cong dan

khamphaKT

kk

quan trac

quy dat

aa

CSDLQGVBPL

VBCDDH UBND tinh

ttc

DAN HOI

he sinh thai khoi nghiep

vb

images

bgd
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây