Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng (Quý I+II+III) đầu năm 2020 của Trung Tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

 •   02/10/2020 07:31:00 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng (Quý I+II+III) đầu năm 2020 của Trung Tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của Chi cục Quản lý đất đai 6 tháng đầu năm 2020

 •   27/07/2020 03:46:00 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của Chi cục Quản lý đất đai 6 tháng đầu năm 2020

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở 6 tháng đầu năm 2020.

 •   15/07/2020 02:52:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở 6 tháng đầu năm 2020.

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của Trung Tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

 •   03/07/2020 01:47:00 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của Trung Tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý II năm 2020 của Trung Tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

 •   03/07/2020 01:44:00 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý II năm 2020 của Trung Tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Về viêc công bố công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng năm 2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

 •   01/07/2020 01:52:00 PM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0

Về viêc công bố công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng năm 2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

Về việc Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý I năm 2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

 •   24/04/2020 02:26:00 PM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0

Về việc Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý I năm 2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

Công khai tài chính năm 2019 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum

 •   28/02/2020 02:43:00 PM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0

Công khai tài chính năm 2019 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Chi cục Quản lý đất đai

 •   22/01/2020 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Chi cục Quản lý đất đai

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 của Chi cục Quản lý đất đai

 •   22/01/2020 09:08:00 AM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 của Chi cục Quản lý đất đai

Về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

 •   17/01/2020 04:28:00 PM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0

Về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

 •   10/01/2020 04:30:00 PM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2019 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

 •   10/01/2020 04:30:00 PM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2019 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

 •   08/01/2020 03:24:00 PM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0

Về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2019 của Chi cục Quản lý đất đai

 •   16/10/2019 03:14:00 PM
 •   Đã xem: 186
 •   Phản hồi: 0

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2019 của Chi cục Quản lý đất đai

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng (Quý I+II+III) năm 2019 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

 •   04/10/2019 04:22:00 PM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng (Quý I+II+III) năm 2019 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2019 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

 •   04/10/2019 04:19:00 PM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2019 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Kon Tum

 •   21/08/2019 02:10:00 PM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Kon Tum

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng (Quý I+II) năm 2019 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

 •   03/07/2019 08:34:00 AM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng (Quý I+II) năm 2019 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường


Các tin khác

phananh kiennghi

DVCQG

ddn

pctt

Bien Dong

CSDL QG TTHC

congbaochinhphu

congbaokontum

asean

ThuDec13135421ICT2018 cptpp

thudientu

vbdh

lich tiep cong dan

khamphaKT

kk

quan trac

quy dat

aa

CSDLQGVBPL

VBCDDH UBND tinh

ttc

DAN HOI

he sinh thai khoi nghiep

vb

images

bgd

banner block phai NEW
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây