Báo cáo công khai tài chính năm 2018 của Chi cục Bảo vệ môi trường

 •   18/01/2019 02:42:27 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0

Về việc Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng (Quý I+II+III) đầu năm 2018 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

 •   05/10/2018 09:30:00 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0

Về việc Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng (Quý I+II+III) đầu năm 2018 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Về việc Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý III năm 2018 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

 •   05/10/2018 09:26:00 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0

Về việc Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý III năm 2018 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6

 •   16/07/2018 03:35:00 PM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6

Về việc Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng (Quý I+II) đầu năm 2018 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

 •   03/07/2018 01:52:00 PM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0

Về việc Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng (Quý I+II) đầu năm 2018 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Về việc Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý II năm 2018 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

 •   03/07/2018 01:49:00 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0

Về việc Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý II năm 2018 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Bảo vệ môi trường

 •   24/04/2018 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Bảo vệ môi trường

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Quản lý đất đai

 •   23/04/2018 02:53:00 PM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Quản lý đất đai

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2017

 •   09/03/2018 01:39:00 PM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0

Ngày 08/03/2018 Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum có Quyết đinh số 19/QĐ-TTPTQĐ về viêc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2017.

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

 •   30/01/2018 10:36:00 AM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0

Ngày 30/01/2018 Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 01/QĐ-TTCNTT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018.

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

 •   24/01/2018 02:12:00 PM
 •   Đã xem: 192
 •   Phản hồi: 0

Ngày 22/01/2018 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 03/QĐ-TTQTTNMT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018.

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 (điều chỉnh giảm dự toán) và tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 4 và năm 2017 của Trung tâm QT TNMT

 •   06/01/2018 02:46:00 PM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0

Trung tâm Quăn trắc TNMT Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 (điều chỉnh giảm dự toán) và tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 4 và năm 2017

ddn

pctt

truongsa

ThuDec13135421ICT2018 cptpp

banner block phai NEW

thu thap du lieu 2018 2

lich tiep cong dan

kk

aa

CSDLQGVBPL

VBCDDH UBND tinh

ttc

DAN HOI

vb

images

bgd
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây