TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KON TUM

1. Lãnh đạo sở

* Ông Nguyễn Văn Lộc - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở

                     Điện thoại: 0966.193.636

                     Email: vanlocstkt@gmail.com

        a) Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện các mặt công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Giám đốc Sở được quy định trong Quy chế làm việc của UBND tỉnh; Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; làm đầu mối trong quan hệ công tác với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường; ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc đối với các lĩnh vực, công việc do Giám đốc trực tiếp phụ trách, các lĩnh vực, công việc do Phó Giám đốc phụ trách nhưng Phó Giám đốc đó đi vắng và các văn bản được quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

          b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác về: chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm; tổ chức bộ máy và cán bộ; thi đua, khen thưởng; thanh tra kiểm tra; Kế hoạch - Tài chính; là chủ tài khoản của cơ quan.

         c) Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng của Sở; tham gia một số Hội đồng, Ban chỉ đạo, Ban công tác liên ngành do cấp có thẩm quyền thành lập.

          d) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động chung của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Trực tiếp chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất.

 * Ông: Võ Thanh Hải - Phó giám đốc

Điện thoại: 0260 3910913

Email:vthai.stnmt@kontum.gov.vn

   a) Giúp Giám đốc theo dõi và chỉ đạo lĩnh vực công tác: Văn phòng Sở; Kế hoạch - Tài chính của Văn phòng Sở; ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Sở; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; trang thông tin điện tử của Sở và thực hiện một số công tác khác do Giám đốc phân công.

    b) Tham gia Ban chỉ đạo và một số Hội đồng, Ban công tác liên ngành do cấp có thẩm quyền thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Giám đốc phân công.

    c) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng Khoáng sản; Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

             *Ông: A Byot - Phó giám đốc

                 Điện thoại: 0260 3865032

                 Email: abyot.stnmt@kontum.gov.vn

     a) Giúp Giám đốc theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: đất đai, đo đạc và bản đồ; công tác dân vận; dân chủ cơ sở; thực hiện một số công tác khác do Giám đốc phân công.

      b) Tham gia một số Hội đồng, Ban chỉ đạo, Ban công tác liên ngành do cấp có thẩm quyền thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Giám đốc phân công.

      c) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám, Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai.

           * Ông: Trương Đạt - Phó giám đốc

         Điện thoại: 0260 3916937

         Email: tdat.stnmt@kontum.gov.vn

a) Giúp Giám đốc theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Thanh Tra; Pháp chế; Môi trường; Tài nguyên nước; Công tác giúp đỡ thôn kết nghĩa theo Nghị quyết 04-NQ/TU và thực hiện một số công tác khác do Giám đốc phân công.

b) Tham gia một số Hội đồng, Ban chỉ đạo, Ban công tác liên ngành do cấp có thẩm quyền thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Giám đốc phân công.

c) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Thanh tra Sở, Phòng Tài nguyên nước; Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường; Tổ 04.

 

2. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở:

2.1. Văn phòng Sở

- Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Đình Khải

Điện thoại: 0260 3916028 Email: ndkhai.stnmt@kontum.gov.vn

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Kim Hoanh

Điện thoại: 02603868876 Email: ntkhoanh.stnmt@kontum.gov.vn

- Phó Chánh Văn phòng: Phạm Đức Thọ

Điện thoại: 0260 3916028 Email: pdtho.stnmt@kontum.gov.vn

- Văn thư Sở: 0260 3862481

2.2. Thanh tra Sở

- Chánh Thanh tra: Ông Trần Công Hậu

Điện thoại: 0260 3919235

Email: tranconghaukt@gmail.com

- Phó Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Minh Tuấn

Điện thoại: 0905178980

Email: nmtuan.stnmt@kontum.gov.vn

- Phó Chánh Thanh tra: Ông Trần Ngọc Nghĩa

Điện thoại: 0260 3865030

Email: nghiatnmt@gmail.com

2.3. Phòng Kế hoạch - Tài Chính

- Trưởng phòng: Ông Lê Việt Thanh;

Điện thoại: 0260 3919236

Email: lvthanh.stnmt@kontum.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Ông Phan Thanh Đào

Điện thoại: 0260 3915441

Email:ptdao.stnmt@kontum.gov.vn

 

2.4. Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám

- Trưởng phòng: Ông Trần Anh Tuấn;

Điện thoại: 0260. 3919238

Email: tatuan.stnmt@kontum.gov.vn

- Phó phòng: Bà Mai Thị Nhài;

Điện thoại: 0260. 3865027

Email: mtnhai.stnmt@kontum.gov.vn

- Phó phòng: Bà Phạm Thị Phương;

Điện thoại: 0260. 3865027

Email: ptphuong.stnmt@kontum.gov.vn

2.5. Phòng Khoáng sản

- Trưởng phòng: Ông Lê Văn Tấn;

Điện thoại: 0260 3919237

Email: lvtan.stnmt@kontum.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Cường

Điện thoại: 0260 3865029

Email:ncuong.stnmt@kontum.gov.vn

2.6. Phòng Tài nguyên nước

- Trưởng phòng: Ông Lê Văn Dũng

Điện thoại: 0260 3919239

Email:lvdung.stnmt@kontum.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Ông Đào Thanh Vinh

Điện thoại: 02603919239

Email:dtvinh.stnmt@kontum.gov.vn

3. Các Chi cục trực thuộc

a) Chi cục Bảo vệ môi trường;

b) Chi cục Quản lý đất đai.

 

4. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

a) Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;

b) Trung tâm Phát triển quỹ đất;

c) Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường;

d) Văn phòng Đăng ký đất đai.

ddn

pctt

truongsa

ThuDec13135421ICT2018 cptpp

banner block phai NEW

thu thap du lieu 2018 2

lich tiep cong dan

khamphaKT

kk

quan trac

aa

CSDLQGVBPL

VBCDDH UBND tinh

ttc

DAN HOI

vb

images

bgd
 
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập26
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay4,832
  • Tháng hiện tại67,292
  • Tổng lượt truy cập2,176,284
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây