Văn bản theo lĩnh vực: Tài chính, ngân sách

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 129/2017/TT-BTNMT 04/12/2017 Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên
2 132/2017/TT-BTC 15/12/2017 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
3 137/2017/TT-BTC 25/12/2017 Quy đinh xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm
4 200/QĐ-UBND 23/02/2018 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất còn lại chưa đấu giá tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
5 73/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường
6 161/QĐ-UBND 08/02/2018 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Đường U Rê, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy
7 157/QĐ-UBND 07/02/2018 Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Sê San 4
8 134/QĐ-UBND 02/02/2018 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần cao su Sa Thầy (giá trị tạm tính).
9 321/UBND-KT 01/02/2018 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ
10 01/NQ-CP 01/01/2018 Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
11 116/UBND-KT 12/01/2018 Về việc phương án phân bổ nguồn vốn mua sắm, sữa chữa năm 2018
12 02/2018/QĐ-UBND 10/01/2018 Ban hành Quy định chế độ miễn giảm tiền thuê đất tại đô thị đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, TDTT, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
13 16/QĐ-UBND 05/01/2018 V/v công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2018
14 151/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
15 01/QĐ-TTQTTNMT 04/01/2018 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 (điều chỉnh giảm dự toán) và tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 4 và năm 2017
16 33/2013/QH13 19/06/2013 Luật phòng, chống thiên tai
17 32/2013/QH13 19/06/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12
18 31/2013/QH13 19/06/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12
19 43/2013/QH13 26/11/2013 Luật đấu thầu
20 51/2014/QH13 19/06/2014 Luật phá sản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây