Văn bản theo lĩnh vực: Tài chính, ngân sách

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 72/2018/NĐ-CP 14/05/2018 Quy định mức lương cơ sở đối với các bộ, công chức, vien chức và lực lượng vụ trang
2 70/2018/NĐ-CP 14/05/2018 Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
3 478/QĐ-UBND 13/05/2018 Phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Đề án: Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh
4 74/TB-UBND 07/05/2018 Về chủ trương khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án: Khu đô thị sinh thái phía Bắc Ngục Kon Tum, thành phố Kon Tum
5 455/QĐ-UBND 06/05/2018 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cơ sở tái chế rác thải kim loại màu (Nhôm, đồng, chì) Sơn Hùng Phát của Cơ sở tái chế rác thải kim loại màu Nhôm, đồng, chì Sơn Hùng Phát
6 12/2018/QĐ-UBND 22/04/2018 Ban hành Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
7 58/2018/NĐ-CP 17/04/2018 Vể bảo hiểm nông nghiệp
8 977/UBND-NNTN 17/04/2018 Về việc lập Đề cương; Kế hoạch; Phương án và Dự toán dự án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh
9 195a/BC-STNMT 29/03/2018 Báo cáo công khai tài chính 2017 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường (Thuộc chương: 426)
10 798/UBND-KT 04/04/2018 Về việc mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2018
11 797/UBND-KT 04/04/2018 Về việc xác định loại hình dịch vụ và hình thức chi trả đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
12 129/2017/TT-BTC 03/12/2017 Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên
13 132/2017/TT-BTC 14/12/2017 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
14 137/2017/TT-BTC 24/12/2017 Quy đinh xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm
15 200/QĐ-UBND 22/02/2018 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất còn lại chưa đấu giá tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
16 73/2017/TT-BTNMT 28/12/2017 Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường
17 161/QĐ-UBND 07/02/2018 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Đường U Rê, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy
18 157/QĐ-UBND 06/02/2018 Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Sê San 4
19 134/QĐ-UBND 01/02/2018 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần cao su Sa Thầy (giá trị tạm tính).
20 321/UBND-KT 31/01/2018 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây