Văn bản theo lĩnh vực: Thanh tra

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 73/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường
2 35/2013/QH13 20/06/2013 Luật hòa giải ở cơ sở
3 50/2014/QH13 18/06/2014 Luật xây dựng
4 64/2014/QH13 25/11/2014 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12
5 91/2015/QH13 24/11/2015 Bộ luật dân sự
6 100/2015/QH13 27/11/2015 Bộ luật hình sự
7 10/2017/QH14 20/06/2017 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
8 02/2015/QĐ-UBND 22/01/2015 Ban hành quy định về việc thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai dự án đầu tư
9 08/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 V/v ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Thanh tra tỉnh Kon Tum
10 36/2015/QĐ-UBND 11/08/2015 Ban hành quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum
11 50/2015/QĐ-UBND 22/12/2015 Ban hành quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
12 53/2013/QĐ-UBND 27/01/2014 V/v ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh kon tum
13 67/2014/QĐ-UBND 01/12/2014 V/v ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Kon Tum
14 07/2013/QĐ-UBND 22/01/2013 Về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
15 3384/UBND-TH 14/12/2017 Về triển khai công tác thanh tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 4951/VPCP-TCCV ngày 15/5/2017
16 12/2016/TTLT/BTNMT-BTC 24/06/2016 Thông tư liên tịch quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm
17 33/2017/NĐ-CP 03/04/2017 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và khoáng sản
18 84/2017/NĐ-CP 18/07/2017 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP
19 155/2016/NĐ-CP 18/11/2016 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây