Văn bản theo lĩnh vực: Thanh tra

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 398/QĐ-UBND 06/11/2018 Kiểm tra việc thực hiện các nội dung theo Quyết định về thu hồi giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2 03/2018/TT-BTNMT 14/08/2018 Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3 314/QĐ-STNMT 31/08/2018 Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất tại xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà của Công ty TNHH Sản xuất chế biến nông lâm sản Nghĩa Phát
4 17/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Quy định mức chi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum
5 244/QĐ-STNMT 20/06/2018 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất tại Cụm Công nghiệp và Dịch vụ 24-4 thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
6 03/2018/TT-BXD 24/04/2018 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản
7 55/2018/NĐ-CP 16/04/2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
8 1302/BTNMT-TTr 20/03/2018 V/v chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm 2018 của các đơn vị trực thuộc Bộ
9 872/QĐ-BTNMT 20/03/2018 Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018
10 2965/QĐ-BTNMT 23/11/2017 Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018
11 73/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường
12 35/2013/QH13 20/06/2013 Luật hòa giải ở cơ sở
13 50/2014/QH13 18/06/2014 Luật xây dựng
14 64/2014/QH13 25/11/2014 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12
15 91/2015/QH13 24/11/2015 Bộ luật dân sự
16 100/2015/QH13 27/11/2015 Bộ luật hình sự
17 10/2017/QH14 20/06/2017 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
18 02/2015/QĐ-UBND 22/01/2015 Ban hành quy định về việc thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai dự án đầu tư
19 08/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 V/v ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Thanh tra tỉnh Kon Tum
20 36/2015/QĐ-UBND 11/08/2015 Ban hành quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây