Văn bản theo lĩnh vực: Phòng, chống tham nhũng

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 241/KH-UBND 20/01/2021 Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2021
2 63/2019/NĐ-CP 10/07/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
3 36/2018/QH14 19/11/2018 Luật phòng, chống tham nhũng
4 59/2019/NĐ-CP 30/06/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
5 3579/UBND-NCXDPL 24/12/2018 V/v triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh
6 1045/UBND 26/04/2018 Về việc triển khai thực hiện chương trình công tác về phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh
7 636/KH-UBND 19/03/2018 Tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8 151/KH-UBND 15/01/2018 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ
9 01/QĐ-TTQTTNMT 03/01/2018 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 (điều chỉnh giảm dự toán) và tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 4 và năm 2017
10 764/KL-STNMT 28/12/2017 Kết luận Thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng; việc thực hiện nhiệm vụ được giao và trách nhiệm của người đứng đầu tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
11 10/2017/QH14 19/06/2017 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
12 55/2005/QH11 28/11/2005 Luật Phòng, chống tham nhũng
13 126/NQ-CP 28/11/2017 Nghị quyết Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây