Văn bản theo chủ đề: Quyết định PQPL

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 08/2019/QĐ-UBND 09/05/2019 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 Ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2 07/2019/QĐ-UBND 09/05/2019 Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020
3 09/2019/QĐ-UBND 27/05/2019 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
4 10/2019/QĐ-UBND 20/06/2019 Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 Ban hành Quy định về quản lý, xây dựng, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
5 11/2019/QĐ-UBND 29/07/2019 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 Bãi bỏ Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vềviệc quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6 12/2019/QĐ-UBND 29/08/2019 Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
7 14/2019/QĐ-UBND 07/10/2019 Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 8/10/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí bổ sung, phương pháp đánh giá, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”,“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ban hành kèm theo Quyết định 46/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
8 16/2019/QĐ-UBND 03/11/2019 Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 4/11/2019 Ban hành Quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
9 17/2019/QĐ-UBND 12/11/2019 Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
10 19/2019/QĐ-UBND 21/11/2019 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
11 22/2019/QĐ-UBND 08/12/2019 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 9/12/2019 Quy định đối tượng khách được mời cơm đối với từng loại hình cơ quan thuộc tỉnh Kon Tum
12 23/2019/QĐ-UBND 14/12/2019 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 15/12/2019 Bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
13 02/2019/QĐ-TTg 07/01/2019 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam
14 51/2018/QĐ-TTg 24/12/2018 Quyết định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019-2021
15 18/2018/QĐ-UBND 18/06/2018 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
16 17/2018/QĐ-UBND 13/06/2018 Về việc Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
17 02/2018/QĐ-UBND 09/01/2018 Ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất tại đô thị đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
18 01/2015/QĐ-UBND 11/01/2015 V/v ban hành quy định một số nội dung về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum
19 02/2015/QĐ-UBND 21/01/2015 Ban hành quy định về việc thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai dự án đầu tư
20 08/2015/QĐ-UBND 26/03/2015 V/v ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Thanh tra tỉnh Kon Tum
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây