Văn bản theo chủ đề: Nghị định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5 64/2019/NĐ-CP 16/07/2019 Sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
6 63/2019/NĐ-CP 11/07/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
7 62/2019/NĐ-CP 11/07/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
8 59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
9 45/2019/NĐ-CP 21/05/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
10 44/2019/NĐ-CP 20/05/2019 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
11 40/2019/NĐ-CP 13/05/2019 Sửa dổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
12 38/2019/NĐ-CP 09/05/2019 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
13 09/2017/NĐ-CP 09/02/2017 Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
14 29/2019/NĐ-CP 20/03/2019 Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
15 30/2019/NĐ-CP 28/03/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
16 39/2018/NĐ-CP 11/03/2019 Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
17 27/2019/NĐ-CP 13/03/2019 Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc bản đồ
18 12/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
19 09/2019/NĐ-CP 24/01/2019 Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
20 06/2019/NĐ-CP 22/01/2019 Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
21 05/2019/NĐ-CP 22/01/2019 Về Kiểm toán nội bộ
22 167/2018/NĐ-CP 26/12/2018 Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất
23 04/2019/NĐ-CP 11/01/2019 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
24 03/2019/NĐ-CP 04/01/2019 Nghị định về hoạt động viễn thám
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây