Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3 181/QĐ-VPĐKĐĐ 21/09/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 809972 cấp cho ông Trần Minh và bà Lê Thị Tám trên địa bàn huyện Đăk Glei
4 182/QĐ-VPĐKĐĐ 21/09/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AB 210589 cấp cho ông Nguyễn Ngọc Quân và bà Bùi Thị Tho trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
5 174/QĐ-VPĐKĐĐ 14/09/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AK 537747 cấp cho ông Nguyễn Hữu Châu và bà Nguyễn Thị Bích Hồng trên địa bàn thành phố Kon Tum
6 173/QĐ-VPĐKĐĐ 14/09/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số K 034830 cấp cho ông Võ Văn Ẩn trên địa bàn thành phố Kon Tum
7 177/QĐ-VPĐKĐĐ 17/09/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 450618 cấp cho ông Nguyễn Đức Tiến và bà Trần Thị Thúy Trang trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.
8 178/QĐ-VPĐKĐĐ 17/09/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số T 957197 cấp cho hộ ông A Chiến trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
9 176/QĐ-VPĐKĐĐ 14/09/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số Y 883185 của Hộ ông Đinh Xuân Đoát tại xã Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.
10 175/QĐ-VPĐKĐĐ 14/09/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 359816 cấp cho Hộ A Ranh và bà Y Nhở trên địa bàn huyện Kon Plông
11 172/QĐ-VPĐKĐĐ 14/09/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 037442 cấp cho ông Bi Lô trên địa bàn thành phố Kon Tum
12 171/QĐ-VPĐKĐĐ 13/09/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 091170 cấp cho ông Đinh Bạt Hoa và bà Vũ Thị Thiết trên địa bàn thành phố Kon Tum
13 170/QĐ-VPĐKĐĐ 11/09/2023 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
14 169/QĐ-VPĐKĐĐ 10/09/2023 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
15 168/QĐ-VPĐKĐĐ 07/09/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 915381 cấp cho ông A Phun và bà Y Ri Na trên địa bàn huyện Đăk Hà
16 164/QĐ-VPĐKĐĐ 29/08/2023 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
17 165/QĐ-VPĐKĐĐ 29/08/2023 V/v hủy Trang bổ sung số 5(có nội dung biến động ngày 22/12/2007) của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số K 245140 cấp cho ông Trần Minh Châu và bà Lê Thị Phúc trên địa bàn thành phố Kon Tum
18 163/QĐ-VPĐKĐĐ 24/08/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số C 434707 của Ông Nguyễn Thanh Diệp tại Khóm 6, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
19 160/QĐ-VPĐKĐĐ 23/08/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 359248 của hộ ông A Bân và bà Y Thuận tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
20 161/QĐ-VPĐKĐĐ 24/08/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AM 501159 cấp cho hộ ông Trần Xuân Đức Huy và bà Phạm Thị Hương trên địa bàn huyện Sa Thầy
21 155/QĐ-VPĐKĐĐ 22/08/2023 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Đăk Hà (09 GCN)
22 158/QĐ-VPĐKĐĐ 23/08/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số R 938377 của Hộ ông Nguyễn Văn Vững tại thôn 3, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây