Văn bản theo lĩnh vực: Khí tượng,thủy văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
21 90/2015/QH13 23/11/2015 Luật khí tượng thủy văn
22 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV 08/12/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn
23 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV 08/12/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn
24 90/2015/QH13 23/11/2015 Luật Khí tượng thủy văn 2015
25 84/2017/NĐ-CP 18/07/2017 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP
26 38/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
27 1277/QĐ-UBND 28/11/2017 Quyết định Phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập thủy điện Đăk Psi (bậc 1 &2), huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum năm 2017
28 2962/UBND-NNTN: 02/11/2017 Văn bản số 2962/UBND-NNTN: Về việc triển khai thực hiện Công điện số 1659/CĐ-TTg ngày 01/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ
29 1659/CĐ-TTg 01/11/2017 Công điện Về việc ứng phó khẩn cấp với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ
30 40/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước
31 41/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng
32 44/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư Quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím
33 45/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn
34 42/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn
35 43/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư Quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
36 32/2017/TT-BTNMT 29/09/2017 Thông tư Quy định kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thủy văn
37 27/2017/TT-BTNMT 11/09/2017 Thông tư Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
38 24/2017-DBKTTV 21/08/2017 Văn bản số 24/2017-DBKTTV 10N: Dự báo khí tượng thủy văn từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 8 năm 2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Kon Tum
39 36/2017/QĐ-UBND: 20/07/2017 Quyết định Ban hành Quy định về quy trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
40 84/2017/NĐ-CP 18/07/2017 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây