Văn bản theo lĩnh vực: Khí tượng,thủy văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
41 64/2017/TT-BTNMT 21/12/2017 Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng
42 33/2013/QH13 18/06/2013 Luật phòng, chống thiên tai
43 90/2015/QH13 22/11/2015 Luật khí tượng thủy văn
44 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV 07/12/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn
45 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV 07/12/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn
46 90/2015/QH13 22/11/2015 Luật Khí tượng thủy văn 2015
47 84/2017/NĐ-CP 17/07/2017 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP
48 38/2016/NĐ-CP 14/05/2016 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
49 1277/QĐ-UBND 27/11/2017 Quyết định Phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập thủy điện Đăk Psi (bậc 1 &2), huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum năm 2017
50 2962/UBND-NNTN: 01/11/2017 Văn bản số 2962/UBND-NNTN: Về việc triển khai thực hiện Công điện số 1659/CĐ-TTg ngày 01/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ
51 1659/CĐ-TTg 31/10/2017 Công điện Về việc ứng phó khẩn cấp với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ
52 40/2017/TT-BTNMT 22/10/2017 Thông tư Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước
53 41/2017/TT-BTNMT 22/10/2017 Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng
54 44/2017/TT-BTNMT 22/10/2017 Thông tư Quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím
55 45/2017/TT-BTNMT 22/10/2017 Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn
56 42/2017/TT-BTNMT 22/10/2017 Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn
57 43/2017/TT-BTNMT 22/10/2017 Thông tư Quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
58 32/2017/TT-BTNMT 28/09/2017 Thông tư Quy định kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thủy văn
59 27/2017/TT-BTNMT 10/09/2017 Thông tư Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
60 24/2017-DBKTTV 20/08/2017 Văn bản số 24/2017-DBKTTV 10N: Dự báo khí tượng thủy văn từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 8 năm 2017 các khu vực trên phạm vi tỉnh Kon Tum
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây