STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
21 229/QĐ-VPĐKĐĐ 06/11/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 201665 của ông Đỗ Văn Nhơn tại phường Quang Trung, thành phó Kon Tum, tỉnh Kon Tum
22 403/QĐ-STNMT 02/11/2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum
23 225/QĐ-VPĐKĐĐ 02/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung số 01 và số 02 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AP 844030 của ông Dương Công Trình và bà Nguyễn Thị Thương tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
24 224/QĐ-VPĐKĐĐ 02/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 561457 của ông Đỗ Văn Nhân tại xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
25 223/QĐ-VPĐKĐĐ 01/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số X 144039 của Hộ ông (bà) Đặng Hồng Khánh tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
26 222/QĐ-VPĐKĐĐ 31/10/2023 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Ngọc Hồi,tỉnh Kon Tum
27 221/QĐ-VPĐKĐĐ 31/10/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DH 899421 cấp cho ông Nguyễn Quang Kỳ trên địa bàn thành phố Kon Tum
28 220/QĐ-VPĐKĐĐ 30/10/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số R 938432 cấp cho Hộ ông Nguyễn Xuân Tuyền trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
29 219/QĐ-VPĐKĐĐ 30/10/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số U 695436 của hộ ông (bà) A Hyê tại xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
30 217/QĐ-VPĐKĐĐ 30/10/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số Đ 419428 cấp cho ông Võ Đức Hiếu trên địa bàn huyện Đăk Hà
31 218/QĐ-VPĐKĐĐ 30/10/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 165271 cấp cho Trần Thị Liên trên địa bàn huyện Đăk Hà
32 216/QĐ-VPĐKĐĐ 29/10/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AC 913600 cấp cho bà Y Pẻh trên địa bàn huyện Kon Rẫy
33 215/QĐ-VPĐKĐĐ 26/10/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 517656 của hộ ông A Lum và bà Y Sinh tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
34 214/QĐ-VPĐKĐĐ 24/10/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số T 872244 cấp cho hộ ông Sun trên địa bàn thành phố Kon Tum
35 212/QĐ-VPĐKĐĐ 19/10/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 147988 cấp cho bà Nguyễn Thị Thu Hằng trên địa bàn huyện Đăk Hà
36 211/QĐ-VPĐKĐĐ 18/10/2023 V/v hủy Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 652311 cấp cho ông Trần Văn Thông và bà Nguyễn Thị Hương tại thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
37 209/QĐ-VPĐKĐĐ 17/10/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 259877 và CO 259878 cấp cho bà Trần Thị Minh Hòa trên địa bàn huyện Đăk Tô
38 208/QĐ-VPĐKĐĐ 17/10/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ bà Ngô Thị Dung và ông Lê Văn Một tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
39 207/QĐ-VPĐKĐĐ 17/10/2023 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. (25gcn)
40 210/QĐ-VPĐKĐĐ 17/10/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AC 867039 cấp cho Hộ bà Nguyễn Thị Hồng và ông Nguyễn Đức Điều trên địa bàn huyện Đăk Tô
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây