STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
41 58/QĐ-VPĐKĐĐ 21/02/2024 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành: CV 494481 cấp cho bà Võ Thị Lệ Thu trên địa bàn thành phố Kon Tum
42 57/QĐ-VPĐKĐĐ 21/02/2024 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành: CV 494482 cấp cho Ông Dương văn Dũng và bà Phạm Thị Thúy Vân trên địa bàn thành phố Kon Tum
43 2158/QĐ-BTNMT 07/02/2024 Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
44 505/KH-UBND 07/02/2024 Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2024
45 88/QĐ-UBND 07/02/2024 Về cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty TNHH Nhật Á Châu
46 53/QĐ-VPĐKĐĐ 05/02/2024 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số D231919 cấp cho Ông Kiều Văn Thanh và bà Lê Thị Lịch trên địa bàn thành phố Kon Tum
47 54/QĐ-VPĐKĐĐ 05/02/2024 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 82 gcn
48 55/QĐ-VPĐKĐĐ 05/02/2024 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số N 533731 cấp cho hộ ông Nguyễn Khắc Nhân trên địa bàn thành phố Kon Tum
49 10/2024/TT-BTC 05/02/2024 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản
50 11/2024/TT-BTC 05/02/2024 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản
51 52/QĐ-VPĐKĐĐ 02/02/2024 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số R167584 cấp cho Hộ ông Nguyễn Đức Vũ trên địa bàn huyện Đăk Hà
52 48/QĐ-VPĐKĐĐ 01/02/2024 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK517622 cấp cho Hộ ông A Hải và bà Y Bõ trên địa bàn huyện Kon Plông
53 51/QĐ-VPĐKĐĐ 01/02/2024 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD957821 cấp cho Ông Dương Phương Nam và bà Chu Thị Phượng trên địa bàn huyện Đăk Hà
54 50/QĐ-VPĐKĐĐ 01/02/2024 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 281557 cấp cho bà Trương Thị Loan và ông Nguyễn Văn Mười tại xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
55 49/QĐ-VPĐKĐĐ 01/02/2024 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số R 938620 cấp cho hộ ông A Chêu trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
56 46/QĐ-VPĐKĐĐ 31/01/2024 Về việc thu hồi, đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Kon Rẫy
57 45/QĐ-VPĐKĐĐ 31/01/2024 Về việc thu hồi, đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Đăk Hà
58 44/QĐ-VPĐKĐĐ 31/01/2024 Về việc thu hồi, đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Đăk Tô
59 43/QĐ-VPĐKĐĐ 31/01/2024 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum (86 GCN)
60 42/QĐ-VPĐKĐĐ 30/01/2024 V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số U 348566 cấp cho hộ ông A Hninh trên địa bàn thành phố Kon Tum
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây