Công bố Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Kon Tum

 •   30/05/2018 09:54:00 PM
 •   Đã xem: 2519

Công bố Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Kon Tum

Kế hoạch công bố Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Kon Tum

 •   29/05/2018 11:26:00 PM
 •   Đã xem: 654

Kế hoạch công bố Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Kon Tum

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Kon Plông

 •   24/05/2018 10:33:00 PM
 •   Đã xem: 718

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Kon Plông

Vv Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Kon Tum

 •   23/05/2018 10:45:00 PM
 •   Đã xem: 507

Vv Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Kon Tum

V/v điều chỉnh, huỷ bỏ diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nhưng 3 năm chưa thực hiện trên địa bàn các huyện, thành phố

 •   04/05/2018 05:52:53 AM
 •   Đã xem: 597

V/v điều chỉnh, huỷ bỏ diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nhưng 3 năm chưa thực hiện trên địa bàn các huyện, thành phố

Về việc bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum (đợt 1) năm 2018

 •   23/04/2018 10:25:00 PM
 •   Đã xem: 833

Về việc bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum (đợt 1) năm 2018

V/v điều chỉnh, huỷ bỏ diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nhưng 3 năm chưa thực hiện trên địa bàn các huyện, thành phố

 •   23/04/2018 02:54:00 AM
 •   Đã xem: 816

V/v điều chỉnh, huỷ bỏ diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nhưng 3 năm chưa thực hiện trên địa bàn các huyện, thành phố

Phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 •   19/04/2018 02:57:00 AM
 •   Đã xem: 871

Phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

 •   17/04/2018 11:51:00 PM
 •   Đã xem: 531

Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Kon Tum

 •   12/04/2018 04:36:45 AM
 •   Đã xem: 1107

V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Kon Tum

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

 •   12/04/2018 04:16:23 AM
 •   Đã xem: 706

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tu Mơ Rông

 •   12/04/2018 04:11:34 AM
 •   Đã xem: 513

V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tu Mơ Rông

V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Ia H'Drai

 •   12/04/2018 04:10:42 AM
 •   Đã xem: 738

V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Ia H'Drai

V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Sa Thầy

 •   12/04/2018 03:43:51 AM
 •   Đã xem: 585

V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Sa Thầy

V/v chuyển mục đích sử dụng đất rừng trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh

 •   11/04/2018 11:46:55 PM
 •   Đã xem: 554

V/v chuyển mục đích sử dụng đất rừng trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh

Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 •   10/01/2018 04:08:18 AM
 •   Đã xem: 636

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký Quyết định 2965/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018.

Đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020.

 •   08/01/2018 04:12:09 AM
 •   Đã xem: 952

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020.

Thông tin Quy hoạch, kế hoạch về hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên.

 •   07/01/2018 04:20:37 AM
 •   Đã xem: 564

Thông tin Quy hoạch, kế hoạch về hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên.


Các tin khác

 
thong diep 5k block

Bien Dong

tham van DTM

HOC TAP LAM THEO

THONG TIN TUYEN TRUYEN

tthc tnmt

phan anh kien nghi

THIEN TAI

LICH TIEP CONG DAN

BANG GIA DAT

CONG THONG TIN

TCVN ISO 9001 2015
 
THU THAP DU LIEU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây