ban1
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
16/09/2019
08:00 Thẩm định PACTPHMT dự án mỏ cát vị trí 1 thôn 7 xã Đăk Pxi, Đăk Hà Đ/c Trương Đạt Hội trường tầng 3 Sở ...
09:00 Họp tham mưu UBND tỉnh đối với thanh toán thuế tài nguyên và phí BVMT đối với vật liệu đắp dự án Khu đô thị Nam Đăk Bla Đ/c Võ Thanh Hải Sở Tài chính ...
13:30 13h30: Tập huấn ISO tại Hội trường tầng 3 Sở ... tại Hội trường tầng 3 Sở (Đ/c Võ Thanh Hải)
13:30 Dự cuộc làm việc BTV Tỉnh ủy làm việc BTV Huyện ủy Đăk Tô Đ/c Nguyễn Văn Lộc ... ...
13:30 Thẩm định PACTPHMT dự án mỏ cát vị trí 2, 3 thôn 7 xã Đăk Pxi, Đăk Hà Đ/c Trương Đạt Phòng họp tầng 1 Sở ...
14:00 Thẩm định phương án bồi thường GPMB thủy điện Bo Ko 2 Đ/c A Byot Phòng tiếp công dân Sở ...
Thứ ba
17/09/2019
08:00 Đ/c Nguyễn Văn Hòa, đ/c Lê Ngọc Tuấn chủ trì họp BCĐ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình quan trọng LĐVP, P.NNTN PH số 1 VPUB tỉnh ...
13:30 Họp giải địa giới hành chính giữa huyenẹ Tu Mơ Rông và Kon Plông Đ/c A Byot Sở Nội vụ ...
14:00 Họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Chi cục QLĐĐ UBND TP ...
15:00 Họp trả lời kiến nghị cử tri về biết quy trình, thời gian triển khai Dự án quy hoạch đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất xây dựng Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp với thể thao tại xã Đăk Rơ Wa Giao TTPTQĐ Sở Xây dựng ...
Thứ tư
18/09/2019
07:30 Họp tính tiến cấp quyền khai thác TNN của Cty CP Cấp nước Kon Tum và VinEco Đ/c Trương Đạt Hội trường tầng 3 Sở ...
10:00 Thẩm định giá đất cụ thể công trình Chỉnh trang đô thị tạo quỹ đất Đ/c A Byot UBND tỉnh ...
14:00 Làm việc với Đoàn Kiểm tra ISO tỉnh Đ/c Võ Thanh Hải Phòng họp tầng 1 Sở ...
14:00 Kiểm tra thực tế, rà soát mức độ ảnh hưởng đất, tài sản trong phạm vi hành lang an toàn giao thông Đ/c A Byot Xã Đăk Cấm ...
Thứ năm
19/09/2019
08:00 UBND tỉnh làm việc các ngành, địa phương về đất của Tòa án tỉnh, đề nghị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam bàn giao đất cho địa phương Đ/c A Byot ... ...
08:00 Họp giải quyết đơn xin cấp GCN của Giáo xứ Kon Jơ Drẽh Đ/c A Byot Phòng họp tầng 1 Sở ...
14:00 Làm việc Đoàn Thanh tra Bộ TN&MT Đ/c Trương Đạt Phòng họp tầng 1 Sở ...
14:00 Kiểm tra thực địa ảnh hưởng kè sông Đăk Tờ Kan Đ/c Võ Thanh Hải Kè sông Đăk Tờ Kan ...
14:00 UBND tỉnh làm việc với BQL Khu kinh tế về giải quyết một số khó khăn, vướng mắc Đ/c A Byot UBND tỉnh ...
Thứ sáu
20/09/2019
08:00 Họp giải quyết vướng mắc khi mở rộng dự án công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng Đ/c A Byot UBND TP ...
13:00 Họp làm rõ một số nội dung trước khi kết luận thanh tra Đ/c Nguyễn Văn Lộc Thanh tra tỉnh ...
13:30 Họp bàn giải pháp thực hiện phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới Đ/c Trương Đạt Sở NN&PTNT ...
Chủ nhật
22/09/2019
08:00 Tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019 ... Trụ sở tiếp công dân tỉnh ...

Thứ hai (16/09/2019)

08:00:
Thẩm định PACTPHMT dự án mỏ cát vị trí 1 thôn 7 xã Đăk Pxi, Đăk Hà
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
09:00:
Họp tham mưu UBND tỉnh đối với thanh toán thuế tài nguyên và phí BVMT đối với vật liệu đắp dự án Khu đô thị Nam Đăk Bla
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: Sở Tài chính
Chủ trì: ...
13:30:
13h30: Tập huấn ISO tại Hội trường tầng 3 Sở
Thành phần: ...
Địa điểm: tại Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: (Đ/c Võ Thanh Hải)
13:30:
Dự cuộc làm việc BTV Tỉnh ủy làm việc BTV Huyện ủy Đăk Tô
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Lộc
Địa điểm: ...
Chủ trì: ...
13:30:
Thẩm định PACTPHMT dự án mỏ cát vị trí 2, 3 thôn 7 xã Đăk Pxi, Đăk Hà
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
14:00:
Thẩm định phương án bồi thường GPMB thủy điện Bo Ko 2
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Phòng tiếp công dân Sở
Chủ trì: ...

Thứ ba (17/09/2019)

08:00:
Đ/c Nguyễn Văn Hòa, đ/c Lê Ngọc Tuấn chủ trì họp BCĐ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình quan trọng
Thành phần: LĐVP, P.NNTN
Địa điểm: PH số 1 VPUB tỉnh
Chủ trì: ...
13:30:
Họp giải địa giới hành chính giữa huyenẹ Tu Mơ Rông và Kon Plông
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Sở Nội vụ
Chủ trì: ...
14:00:
Họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
Thành phần: Chi cục QLĐĐ
Địa điểm: UBND TP
Chủ trì: ...
15:00:
Họp trả lời kiến nghị cử tri về biết quy trình, thời gian triển khai Dự án quy hoạch đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất xây dựng Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp với thể thao tại xã Đăk Rơ Wa
Thành phần: Giao TTPTQĐ
Địa điểm: Sở Xây dựng
Chủ trì: ...

Thứ tư (18/09/2019)

07:30:
Họp tính tiến cấp quyền khai thác TNN của Cty CP Cấp nước Kon Tum và VinEco
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
10:00:
Thẩm định giá đất cụ thể công trình Chỉnh trang đô thị tạo quỹ đất
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: ...
14:00:
Làm việc với Đoàn Kiểm tra ISO tỉnh
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
14:00:
Kiểm tra thực tế, rà soát mức độ ảnh hưởng đất, tài sản trong phạm vi hành lang an toàn giao thông
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Xã Đăk Cấm
Chủ trì: ...

Thứ năm (19/09/2019)

08:00:
UBND tỉnh làm việc các ngành, địa phương về đất của Tòa án tỉnh, đề nghị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam bàn giao đất cho địa phương
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: ...
Chủ trì: ...
08:00:
Họp giải quyết đơn xin cấp GCN của Giáo xứ Kon Jơ Drẽh
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
14:00:
Làm việc Đoàn Thanh tra Bộ TN&MT
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
14:00:
Kiểm tra thực địa ảnh hưởng kè sông Đăk Tờ Kan
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: Kè sông Đăk Tờ Kan
Chủ trì: ...
14:00:
UBND tỉnh làm việc với BQL Khu kinh tế về giải quyết một số khó khăn, vướng mắc
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: ...

Thứ sáu (20/09/2019)

08:00:
Họp giải quyết vướng mắc khi mở rộng dự án công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: UBND TP
Chủ trì: ...
13:00:
Họp làm rõ một số nội dung trước khi kết luận thanh tra
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Lộc
Địa điểm: Thanh tra tỉnh
Chủ trì: ...
13:30:
Họp bàn giải pháp thực hiện phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: Sở NN&PTNT
Chủ trì: ...

Chủ nhật (22/09/2019)

08:00:
Tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019
Thành phần: ...
Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh
Chủ trì: ...
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây