ban1
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
16/11/2020
14:00 Họp để giải quyết vụ việc kiến nghị về đất đai của bà Nguyễn Thị Nôm Thanh tra Sở,Chi cục Quản lý đất đai Phòng họp số 1 A Byot
07:00 Dự Hội nghị tập huấn Luật dân sự tự vệ, Luật ực lượng dự bị động viên BCH Quân sự tỉnh A Byot
08:00 Tham gia Đoàn Thanh tra Chính phủ Huyện Đăk Glei A Byot
Thứ ba
17/11/2020
13:30 Hội nghị tổng kết Đề án tổ chức, xây dựng huấn luyện, hoạt động và chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh BCH Quân sự tỉnh A Byot
08:00 Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ Trung tâm Phát triển quỹ đất A Byot
08:00 Đối thoại trực tiếp với người khiếu nại Ban Tiếp công dân tỉnh Nguyễn Văn Lộc
09:00 Công bố Quyết định thanh tra Trần Công Hậu Phòng họp số 1 A Byot
Thứ tư
18/11/2020
13:30 Hội đồng thẩm định Phương án thi công và dự toán công trình: Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu) Phòng họp tầng 3 A Byot
08:00 Hội nghị quy hoạch quan trắc môi trường Tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Lộc
08:00 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10- Quốc hội khóa XIV Xã Hiếu, huyện Kon Plong Trương Đạt
08:00 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10- Quốc hội khóa XIV Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi Võ Thanh Hải
08:00 Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ Phòng họp số 1 A Byot
Thứ năm
19/11/2020
14:00 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10- Quốc hội khóa XIV Xã Đăk Tơ Re, huyện Kon Rẫy Trương Đạt
14:00 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10- Quốc hội khóa XIV Xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Võ Thanh Hải
08:00 Hội nghị quy hoạch quan trắc môi trường Tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Lộc
08:00 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10- Quốc hội khóa XIV Xã Ia Chim, thành phố Kon Tum A Byot
Thứ sáu
20/11/2020
14:00 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10- Quốc hội khóa XIV Xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô Võ Thanh Hải
14:00 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10- Quốc hội khóa XIV Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy A Byot
Chủ nhật
22/11/2020
07:00 Họp giao ban tuần 48 Phòng họp số 1 Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH XVI Đảng bộ tỉnh HT Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Tham gia Đoàn Giám sát với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huyện Kon Plong Trương Đạt
08:00 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10- Quốc hội khóa XIV Xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông Võ Thanh Hải
09:00 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10- Quốc hội khóa XIV Xã Ia Tơi, huyện Ia HDrai A Byot

Thứ hai (16/11/2020)

14:00:
Họp để giải quyết vụ việc kiến nghị về đất đai của bà Nguyễn Thị Nôm
Thành phần: Thanh tra Sở,Chi cục Quản lý đất đai
Địa điểm: Phòng họp số 1
Chủ trì: A Byot
07:00:
Dự Hội nghị tập huấn Luật dân sự tự vệ, Luật ực lượng dự bị động viên
Thành phần:
Địa điểm: BCH Quân sự tỉnh
Chủ trì: A Byot
08:00:
Tham gia Đoàn Thanh tra Chính phủ
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Đăk Glei
Chủ trì: A Byot

Thứ ba (17/11/2020)

13:30:
Hội nghị tổng kết Đề án tổ chức, xây dựng huấn luyện, hoạt động và chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: BCH Quân sự tỉnh
Chủ trì: A Byot
08:00:
Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ
Thành phần:
Địa điểm: Trung tâm Phát triển quỹ đất
Chủ trì: A Byot
08:00:
Đối thoại trực tiếp với người khiếu nại
Thành phần:
Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
09:00:
Công bố Quyết định thanh tra
Thành phần: Trần Công Hậu
Địa điểm: Phòng họp số 1
Chủ trì: A Byot

Thứ tư (18/11/2020)

13:30:
Hội đồng thẩm định Phương án thi công và dự toán công trình: Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu)
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp tầng 3
Chủ trì: A Byot
08:00:
Hội nghị quy hoạch quan trắc môi trường
Thành phần:
Địa điểm: Tỉnh Nghệ An
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
08:00:
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10- Quốc hội khóa XIV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Hiếu, huyện Kon Plong
Chủ trì: Trương Đạt
08:00:
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10- Quốc hội khóa XIV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi
Chủ trì: Võ Thanh Hải
08:00:
Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1
Chủ trì: A Byot

Thứ năm (19/11/2020)

14:00:
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10- Quốc hội khóa XIV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Đăk Tơ Re, huyện Kon Rẫy
Chủ trì: Trương Đạt
14:00:
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10- Quốc hội khóa XIV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei
Chủ trì: Võ Thanh Hải
08:00:
Hội nghị quy hoạch quan trắc môi trường
Thành phần:
Địa điểm: Tỉnh Nghệ An
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
08:00:
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10- Quốc hội khóa XIV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Ia Chim, thành phố Kon Tum
Chủ trì: A Byot

Thứ sáu (20/11/2020)

14:00:
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10- Quốc hội khóa XIV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô
Chủ trì: Võ Thanh Hải
14:00:
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10- Quốc hội khóa XIV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy
Chủ trì: A Byot

Chủ nhật (22/11/2020)

07:00:
Họp giao ban tuần 48
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00:
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH XVI Đảng bộ tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: HT Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00:
Tham gia Đoàn Giám sát với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Kon Plong
Chủ trì: Trương Đạt
08:00:
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10- Quốc hội khóa XIV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông
Chủ trì: Võ Thanh Hải
09:00:
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10- Quốc hội khóa XIV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Ia Tơi, huyện Ia HDrai
Chủ trì: A Byot
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây