ban1
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
30/09/2019
08:00 Họp đánh giá hiệu quả đầu tư của nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn huyện Ngọc Hồi Đ/c Trương Đạt Sở KH&ĐT ...
08:00 Làm việc với Phóng viên để phát sóng chương trình trên ANTV Đ/c Võ Thanh Hải Sở Tài nguyên và Môi trường ...
Thứ ba
01/10/2019
07:30 Kiểm tra thực tế cấp phép tài nguyên nước các công trình thủy lợi huyện Đăk Hà Đ/c Trương Đạt ...
13:30 Thẩm định cấp phép tài nguyên nước các công trình thủy lợi Đ/c Trương Đạt Hội trường tầng 3 Sở ...
13:30 Công bố quyết định thanh tra Giao Thanh tra Hội trường tầng 3 Sở ...
14:00 Họp bàn xem xét tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép Công ty cổ phần Rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum Đ/c A Byot Phòng họp tầng 1 Sở ...
Thứ tư
02/10/2019
08:00 Tiếp xúc cử tri Đ/c Võ Thanh Hải xã Đăk Man, huyện Đăk Glei ...
13:30 Thẩm định đề án thăm dò khoáng sản cát mỏ thôn Long Nang, thị trấn Đăk Glei Đ/c Nguyễn Văn Lộc Hội trường tầng 3 Sở ...
14:00 Tiếp xúc cử tri Đ/c Võ Thanh Hải xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi ...
Thứ năm
03/10/2019
08:00 Tiếp xúc cử tri Đ/c Võ Thanh Hải xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông ...
08:00 Làm việc với Đoàn thanh tra Đ/c A Byot Thanh tra tỉnh ...
13:30 Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ cát thôn Đăk Gô, xã Đăk Ang, huyện Đăk Glei; mỏ cát thôn Đăk Tông, xã Ngọc Tu, huyện Đăk Tô Đ/c Võ Thanh Hải Hội trường tầng 3 Sở ...
13:30 Họp xem xét cho doanh nghiệp thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đ/c A Byot ... ...
14:00 Tiếp xúc cử tri Đ/c Trương Đạt xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô ...
Thứ sáu
04/10/2019
07:30 Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình NTM Đ/c Trương Đạt Hội trường Ngọc Linh ...
08:00 Hội nghị công tác thi đua khen thưởng của Bộ TN&MT Đ/c Nguyễn Văn Lộc Nghệ An ...
08:30 Họp xác định giá khởi điểm để bán đấu giá Khu nhà tập luyện và thi đấu thể dục thể thao Đ/c A Byot Sở Tài chính ...
08:30 Họp bàn thực hiện Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp, tại Thông báo số 2428/TB-VPUB Giao CCQLĐĐ Phòng họp tầng 1 Sở ...
13:30 Họp xử lý việc chồng lấn giữa Công ty TNHH MTV Innovgreen Kon Tum và Công ty TNHH sản xuất chế biến nông lâm sản Nghĩa Phát Đ/c A Byot Phòng họp tầng 1 Sở ...
13:30 Họp bàn thực hiện Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn, tại Thông báo số 2359/TB-VPUB Giao CCQLĐĐ ... ...
13:30 Họp thông qua đồ án quy hoạch chi tiết khu đo thị dịch vụ Sao mai Đ/c A Byot PH 01 UBND tỉnh ...
14:00 Tiếp xúc cử tri Đ/c Võ Thanh Hải xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà ...
15:00 Họp thông qua đồ án quy hoạch trên địa bàn huyện Ia H’Drai Đ/c A Byot PH 01 UBND tỉnh ...

Thứ hai (30/09/2019)

08:00:
Họp đánh giá hiệu quả đầu tư của nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: Sở KH&ĐT
Chủ trì: ...
08:00:
Làm việc với Phóng viên để phát sóng chương trình trên ANTV
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì: ...

Thứ ba (01/10/2019)

07:30:
Kiểm tra thực tế cấp phép tài nguyên nước các công trình thủy lợi
Thành phần: huyện Đăk Hà
Địa điểm: Đ/c Trương Đạt
Chủ trì: ...
13:30:
Thẩm định cấp phép tài nguyên nước các công trình thủy lợi
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
13:30:
Công bố quyết định thanh tra
Thành phần: Giao Thanh tra
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
14:00:
Họp bàn xem xét tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép Công ty cổ phần Rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...

Thứ tư (02/10/2019)

08:00:
Tiếp xúc cử tri
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: xã Đăk Man, huyện Đăk Glei
Chủ trì: ...
13:30:
Thẩm định đề án thăm dò khoáng sản cát mỏ thôn Long Nang, thị trấn Đăk Glei
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Lộc
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
14:00:
Tiếp xúc cử tri
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi
Chủ trì: ...

Thứ năm (03/10/2019)

08:00:
Tiếp xúc cử tri
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông
Chủ trì: ...
08:00:
Làm việc với Đoàn thanh tra
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Thanh tra tỉnh
Chủ trì: ...
13:30:
Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ cát thôn Đăk Gô, xã Đăk Ang, huyện Đăk Glei; mỏ cát thôn Đăk Tông, xã Ngọc Tu, huyện Đăk Tô
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
13:30:
Họp xem xét cho doanh nghiệp thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: ...
Chủ trì: ...
14:00:
Tiếp xúc cử tri
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô
Chủ trì: ...

Thứ sáu (04/10/2019)

07:30:
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình NTM
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: Hội trường Ngọc Linh
Chủ trì: ...
08:00:
Hội nghị công tác thi đua khen thưởng của Bộ TN&MT
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Lộc
Địa điểm: Nghệ An
Chủ trì: ...
08:30:
Họp xác định giá khởi điểm để bán đấu giá Khu nhà tập luyện và thi đấu thể dục thể thao
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Sở Tài chính
Chủ trì: ...
08:30:
Họp bàn thực hiện Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp, tại Thông báo số 2428/TB-VPUB
Thành phần: Giao CCQLĐĐ
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
13:30:
Họp xử lý việc chồng lấn giữa Công ty TNHH MTV Innovgreen Kon Tum và Công ty TNHH sản xuất chế biến nông lâm sản Nghĩa Phát
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
13:30:
Họp bàn thực hiện Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn, tại Thông báo số 2359/TB-VPUB
Thành phần: Giao CCQLĐĐ
Địa điểm: ...
Chủ trì: ...
13:30:
Họp thông qua đồ án quy hoạch chi tiết khu đo thị dịch vụ Sao mai
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: PH 01 UBND tỉnh
Chủ trì: ...
14:00:
Tiếp xúc cử tri
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà
Chủ trì: ...
15:00:
Họp thông qua đồ án quy hoạch trên địa bàn huyện Ia H’Drai
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: PH 01 UBND tỉnh
Chủ trì: ...
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây