ban1
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
29/06/2020
08:00 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi Võ Thanh Hải
13:30 Họp Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp Nguyễn Văn Lộc
13:30 Họp tham gia ý kiến báo cáo kết quả thăm dòtrữ lượng khoáng sản đá làm VLXDTT tại điểm mỏthôn 1b, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH Công nghệ Thành Trung Phòng Khoáng sản Phòng họp tầng 3 Võ Thanh Hải
13:30 Hop điêu chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 và các Quyết định số 315; 316; 318; 319; 320/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám,Phòng Kế hoạch - Tài chính Phòng họp số 1 A Byot
14:00 Hội nghị xét duyệt văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện ủy Đăk Hà Huyện ủy Đăk Hà Trương Đạt
14:00 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei Võ Thanh Hải
14:00 Hội nghị Chia sẻ kinh nghiệm quản lý, hỗ trợ phát triển Hợp tác xã và Nông hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum Khách sạn Hồng Vân Chi cục BVMT
Thứ ba
30/06/2020
07:30 Kiểm tra việc tập kết và sử dụng đá sau nổ mìn theo Giấyphép cấp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) tại hiện trường Phòng Khoáng sản Kiểm tra thực tế Võ Thanh Hải
08:00 Thẩm định dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh Kon Tum Sở Tài chính Trương Đạt
Thứ tư
01/07/2020
07:30 Kiểm tra việc tập kết và sử dụng đá sau nổ mìn theo Giấyphép cấp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) tại hiện trường Phòng Khoáng sản Kiểm tra thực tế Võ Thanh Hải
13:30 Họp thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum và Công ty TNHH Phúc Thịnh Phát Kon Tum Lê Văn Dũng phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Thanh Hải
Thứ năm
02/07/2020
07:30 Dự Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
07:30 Kiểm tra việc tập kết và sử dụng đá sau nổ mìn theo Giấy phép cấp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) tại hiện trường Phòng Khoáng sản Kiểm tra thực tế Võ Thanh Hải
08:00 Dự họp trực tuyến Chính phủ phiên tháng 6/2020 (Dự kiến) Hội Trường Ngọc Linh Trương Đạt
08:00 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô Võ Thanh Hải
14:00 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông Võ Thanh Hải
14:00 Làm việc với Đoàn công tác Trung ương về Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Thứ sáu
03/07/2020
09:00 Họp BCĐ Bồi thường (Dự kiến) UBND tỉnh A Byot
14:00 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Xã Đăk La, huyện Đăk Hà Trương Đạt

Thứ hai (29/06/2020)

08:00:
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi
Chủ trì: Võ Thanh Hải
13:30:
Họp Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp
Thành phần:
Địa điểm: Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
13:30:
Họp tham gia ý kiến báo cáo kết quả thăm dòtrữ lượng khoáng sản đá làm VLXDTT tại điểm mỏthôn 1b, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH Công nghệ Thành Trung
Thành phần: Phòng Khoáng sản
Địa điểm: Phòng họp tầng 3
Chủ trì: Võ Thanh Hải
13:30:
Hop điêu chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 và các Quyết định số 315; 316; 318; 319; 320/QĐ-UBND ngày 19/4/2017
Thành phần: Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám,Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa điểm: Phòng họp số 1
Chủ trì: A Byot
14:00:
Hội nghị xét duyệt văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện ủy Đăk Hà
Thành phần:
Địa điểm: Huyện ủy Đăk Hà
Chủ trì: Trương Đạt
14:00:
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei
Chủ trì: Võ Thanh Hải
14:00:
Hội nghị Chia sẻ kinh nghiệm quản lý, hỗ trợ phát triển Hợp tác xã và Nông hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: Khách sạn Hồng Vân
Chủ trì: Chi cục BVMT

Thứ ba (30/06/2020)

07:30:
Kiểm tra việc tập kết và sử dụng đá sau nổ mìn theo Giấyphép cấp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) tại hiện trường
Thành phần: Phòng Khoáng sản
Địa điểm: Kiểm tra thực tế
Chủ trì: Võ Thanh Hải
08:00:
Thẩm định dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: Sở Tài chính
Chủ trì: Trương Đạt

Thứ tư (01/07/2020)

07:30:
Kiểm tra việc tập kết và sử dụng đá sau nổ mìn theo Giấyphép cấp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) tại hiện trường
Thành phần: Phòng Khoáng sản
Địa điểm: Kiểm tra thực tế
Chủ trì: Võ Thanh Hải
13:30:
Họp thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum và Công ty TNHH Phúc Thịnh Phát Kon Tum
Thành phần: Lê Văn Dũng
Địa điểm: phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì: Võ Thanh Hải

Thứ năm (02/07/2020)

07:30:
Dự Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: HĐND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
07:30:
Kiểm tra việc tập kết và sử dụng đá sau nổ mìn theo Giấy phép cấp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) tại hiện trường
Thành phần: Phòng Khoáng sản
Địa điểm: Kiểm tra thực tế
Chủ trì: Võ Thanh Hải
08:00:
Dự họp trực tuyến Chính phủ phiên tháng 6/2020 (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Trương Đạt
08:00:
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô
Chủ trì: Võ Thanh Hải
14:00:
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông
Chủ trì: Võ Thanh Hải
14:00:
Làm việc với Đoàn công tác Trung ương về Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc

Thứ sáu (03/07/2020)

09:00:
Họp BCĐ Bồi thường (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
14:00:
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà
Chủ trì: Trương Đạt
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây