ban1
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
07/01/2019
08:30 Họp thẩm định PACTPHMT dự án khai thác sét của Cty TNHH Hòa Nghĩa tại Sở ... tại Sở Đ/c Trương Đạt
14:00 Kiểm tra và làm rõ nội dung liên quan đến dự án bến xe và cửa hàng xăng dầu tại huyện Ia H’Drai Chi cục QLĐĐ tại huyện Ia H’Drai ...
Thứ ba
08/01/2019
07:00 Kiểm tra các bước trước khi khai thác khoáng sản của Cty Minh Hưởng tại huyện Ia H’Drai Phòng KS tại huyện Ia H’Drai ...
07:30 Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành TN&MT năm 2019 ... tại Hà Nội Đ/c Phạm Đức Hạnh
08:00 Kiểm tra, đánh giá tác động Dự án thủy điện mặt trời tại xã Đăk Pxi Chi cục BVMT tại xã Đăk Pxi ...
09:30 Họp thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán CCĐĐ, TTr ... Đ/c A Byot
13:30 Họp bàn giải quyết đề nghị của Bệnh viện Y học cổ truyền Chi cục BVMT ... ...
Thứ tư
09/01/2019
08:00 Họp phương án sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc TP. Kon Tum và huyện Sa Thầy tại Sở Tài chính Chi cục QLĐĐ tại Sở Tài chính ...
08:30 Họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc Nhà máy nước sạch thị trấn Đăk Tô tại Sở Xây dựng Chi cục QLĐĐ tại Sở Xây dựng ...
Thứ năm
10/01/2019
06:30 Lãnh đạo UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp tại Đăk Mark Coffee ... tại Đăk Mark Coffee Đ/c A Byot
07:30 Họp bàn tham mưu xếp hạng di tích cấp tỉnh tại Thư viện tỉnh ... tại Thư viện tỉnh Đ/c Võ Thanh Hải
09:00 Kiểm tra công trình Nhà thờ tại thôn Kon Hơ Drế, xã Ngọc Réo, Đăk Hà Chi cục QLĐĐ tại thôn Kon Hơ Drế, xã Ngọc Réo, Đăk Hà ...
14:00 Dự Hội nghị CCVC tại Trung tâm PTQĐ ... tại Trung tâm PTQĐ Đ/c Trương Đạt
14:00 Họp Hội đồng thẩm định giá đất tại Sở Tài chính ... tại Sở Tài chính Đ/c A Byot
14:00 Họp lấy ý kiến công nhận các điểm du lịch trên địa bàn huyện Sa Thầy và Tu Mơ Rông tại Sở VHTTDL Chi cục QLĐĐ tại Sở VHTTDL ...
14:00 Họp bàn đổi tên Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tại Sở Nội vụ Chánh VP tại Sở Nội vụ Đ/c Võ Thanh Hải
Thứ sáu
11/01/2019
08:00 Dự Hội nghị CBCC tại Chi cục QLĐĐ ... tại Chi cục QLĐĐ Đ/c A Byot
08:00 Thẩm định Phương án cải tạo phục hồi môi trường mỏ Quazit tại Hội trường tầng 3 Sở ... tại Hội trường tầng 3 Sở Đ/c Trương Đạt
08:00 Họp giải quyết vướng mắc các Hợp đồng của Trung tâm KT TN&MT tại Phòng họp tầng 1 Sở ... tại Phòng họp tầng 1 Sở Đ/c Võ Thanh Hải
13:30 Họp thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm VLXDTT tại vị trí 1, 2, 3 thuộc thôn 7, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà của Công ty TNHH 87; Công ty TNHH MTV Thiện Chí Kon Tum và Công ty TNHH Huy Hoàng tại Sở ... tại Sở Đ/c Võ Thanh Hải
13:30 Dự Hội nghị CBCC tại Chi cục BVMT ... tại Chi cục BVMT Đ/c Trương Đạt
13:30 Dự Hội nghị CBCC, VC tại Trung tâm QT TN&MT ... tại Trung tâm QT TN&MT Đ/c A Byot

Thứ hai (07/01/2019)

08:30:
Họp thẩm định PACTPHMT dự án khai thác sét của Cty TNHH Hòa Nghĩa tại Sở
Thành phần: ...
Địa điểm: tại Sở
Chủ trì: Đ/c Trương Đạt
14:00:
Kiểm tra và làm rõ nội dung liên quan đến dự án bến xe và cửa hàng xăng dầu tại huyện Ia H’Drai
Thành phần: Chi cục QLĐĐ
Địa điểm: tại huyện Ia H’Drai
Chủ trì: ...

Thứ ba (08/01/2019)

07:00:
Kiểm tra các bước trước khi khai thác khoáng sản của Cty Minh Hưởng tại huyện Ia H’Drai
Thành phần: Phòng KS
Địa điểm: tại huyện Ia H’Drai
Chủ trì: ...
07:30:
Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành TN&MT năm 2019
Thành phần: ...
Địa điểm: tại Hà Nội
Chủ trì: Đ/c Phạm Đức Hạnh
08:00:
Kiểm tra, đánh giá tác động Dự án thủy điện mặt trời tại xã Đăk Pxi
Thành phần: Chi cục BVMT
Địa điểm: tại xã Đăk Pxi
Chủ trì: ...
09:30:
Họp thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán
Thành phần: CCĐĐ, TTr
Địa điểm: ...
Chủ trì: Đ/c A Byot
13:30:
Họp bàn giải quyết đề nghị của Bệnh viện Y học cổ truyền
Thành phần: Chi cục BVMT
Địa điểm: ...
Chủ trì: ...

Thứ tư (09/01/2019)

08:00:
Họp phương án sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc TP. Kon Tum và huyện Sa Thầy tại Sở Tài chính
Thành phần: Chi cục QLĐĐ
Địa điểm: tại Sở Tài chính
Chủ trì: ...
08:30:
Họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc Nhà máy nước sạch thị trấn Đăk Tô tại Sở Xây dựng
Thành phần: Chi cục QLĐĐ
Địa điểm: tại Sở Xây dựng
Chủ trì: ...

Thứ năm (10/01/2019)

06:30:
Lãnh đạo UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp tại Đăk Mark Coffee
Thành phần: ...
Địa điểm: tại Đăk Mark Coffee
Chủ trì: Đ/c A Byot
07:30:
Họp bàn tham mưu xếp hạng di tích cấp tỉnh tại Thư viện tỉnh
Thành phần: ...
Địa điểm: tại Thư viện tỉnh
Chủ trì: Đ/c Võ Thanh Hải
09:00:
Kiểm tra công trình Nhà thờ tại thôn Kon Hơ Drế, xã Ngọc Réo, Đăk Hà
Thành phần: Chi cục QLĐĐ
Địa điểm: tại thôn Kon Hơ Drế, xã Ngọc Réo, Đăk Hà
Chủ trì: ...
14:00:
Dự Hội nghị CCVC tại Trung tâm PTQĐ
Thành phần: ...
Địa điểm: tại Trung tâm PTQĐ
Chủ trì: Đ/c Trương Đạt
14:00:
Họp Hội đồng thẩm định giá đất tại Sở Tài chính
Thành phần: ...
Địa điểm: tại Sở Tài chính
Chủ trì: Đ/c A Byot
14:00:
Họp lấy ý kiến công nhận các điểm du lịch trên địa bàn huyện Sa Thầy và Tu Mơ Rông tại Sở VHTTDL
Thành phần: Chi cục QLĐĐ
Địa điểm: tại Sở VHTTDL
Chủ trì: ...
14:00:
Họp bàn đổi tên Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tại Sở Nội vụ
Thành phần: Chánh VP
Địa điểm: tại Sở Nội vụ
Chủ trì: Đ/c Võ Thanh Hải

Thứ sáu (11/01/2019)

08:00:
Dự Hội nghị CBCC tại Chi cục QLĐĐ
Thành phần: ...
Địa điểm: tại Chi cục QLĐĐ
Chủ trì: Đ/c A Byot
08:00:
Thẩm định Phương án cải tạo phục hồi môi trường mỏ Quazit tại Hội trường tầng 3 Sở
Thành phần: ...
Địa điểm: tại Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: Đ/c Trương Đạt
08:00:
Họp giải quyết vướng mắc các Hợp đồng của Trung tâm KT TN&MT tại Phòng họp tầng 1 Sở
Thành phần: ...
Địa điểm: tại Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: Đ/c Võ Thanh Hải
13:30:
Họp thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm VLXDTT tại vị trí 1, 2, 3 thuộc thôn 7, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà của Công ty TNHH 87; Công ty TNHH MTV Thiện Chí Kon Tum và Công ty TNHH Huy Hoàng tại Sở
Thành phần: ...
Địa điểm: tại Sở
Chủ trì: Đ/c Võ Thanh Hải
13:30:
Dự Hội nghị CBCC tại Chi cục BVMT
Thành phần: ...
Địa điểm: tại Chi cục BVMT
Chủ trì: Đ/c Trương Đạt
13:30:
Dự Hội nghị CBCC, VC tại Trung tâm QT TN&MT
Thành phần: ...
Địa điểm: tại Trung tâm QT TN&MT
Chủ trì: Đ/c A Byot
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây