ban1
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
20/05/2019
08:15 Làm việc với Công ty Phúc Thịnh Phát Đ/c A Byot Hội trường tầng 3 Sở ...
13:00 Kiểm tra việc quản lý, khai thác công viên trên địa bàn huyện Đăk Hà Đ/c A Byot huyện Đăk Hà ...
13:30 Làm việc với Phóng viên Báo tầm nhìn Đ/c Võ Thanh Hải Phòng họp tầng 1 Sở ...
Thứ ba
21/05/2019
07:30 Dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Kon Tum năm 2019 Đ/c A Byot huyện Sa Thầy ...
08:00 Công bố quyết định thanh tra công tác nội vụ năm 2019 Đ/c Võ Thanh Hải Phòng họp tầng 1 Sở ...
08:00 Tham gia Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Đ/c Phạm Đức Hạnh Huyện ủy Kon Plông ...
08:30 Họp làm rõ trách nhiệm quyền lợi nghĩa vụ của Cty TNHH Hoàng Đạt việc đóng cửa mỏ đá thôn 2 xã Hòa Bình Đ/c Võ Thanh Hải Hội trường tầng 3 Sở ...
09:00 Dự Lễ Công bố, trao quyết định cho nhập quốc tịch Viẹt Nam đối với người lào di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam – Lào Đ/c Trương Đạt huyện Đăk Glei ...
Thứ tư
22/05/2019
08:00 Tham gia Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Đ/c Phạm Đức Hạnh Thành ủy Kon Tum ...
08:00 Tiếp công dân Đ/c Võ Thanh Hải Trụ sở Tiếp công dân UBND tỉnh ...
08:00 Họp xem xét xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai của Cty CP TM tổng hợp Kon Tum Đ/c A Byot Phòng họp tầng 1 Sở ...
08:00 Họp thẩm định giá đất các công trình Đ/c A Byot Sở Tài chính ...
08:00 Làm việc với Tổ kiểm toán P. KHTC Sở Tài chính ...
09:00 Dự Lễ Công bố, trao quyết định cho nhập quốc tịch Viẹt Nam đối với người lào di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam – Lào Đ/c Trương Đạt huyện Ngọc Hồi ...
13:30 Làm việc với Đoàn công tác Quân khu 5 Đ/c A Byot BCH QS Tỉnh ...
14:00 Họp xem xét xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai của Cty CP vật tư dịch vụ nông nghiệp hợp Kon Tum Đ/c A Byot Phòng họp tầng 1 Sở ...
Thứ năm
23/05/2019
08:00 Làm việc với Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Đảng ủy; Giám đốc Sở Hội trường tầng 3 Sở ...
08:30 Tham gia Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra và làm việc với UBND huyện Đăk Glei về triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá phát triển KT-XH tỉnh năm 2019 Đ/c Trương Đạt ... ...
13:30 Làm việc với Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sở Xây dựng; Sở NN&PTNT Đ/c Phạm Đức Hạnh ... ...
Thứ sáu
24/05/2019
08:00 Tham gia Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Đ/c A Byot Ban Dân vận Tỉnh ủy ...
08:00 Làm việc với Đoàn công tác Bộ TNMT và Bộ Tài chính Đ/c Phạm Đức Hạnh ... ...
Thứ bảy
25/05/2019
08:00 Lễ viếng, truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ Đ/c Võ Thanh Hải ... ...

Thứ hai (20/05/2019)

08:15:
Làm việc với Công ty Phúc Thịnh Phát
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
13:00:
Kiểm tra việc quản lý, khai thác công viên trên địa bàn huyện Đăk Hà
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: huyện Đăk Hà
Chủ trì: ...
13:30:
Làm việc với Phóng viên Báo tầm nhìn
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...

Thứ ba (21/05/2019)

07:30:
Dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Kon Tum năm 2019
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: huyện Sa Thầy
Chủ trì: ...
08:00:
Công bố quyết định thanh tra công tác nội vụ năm 2019
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
08:00:
Tham gia Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Thành phần: Đ/c Phạm Đức Hạnh
Địa điểm: Huyện ủy Kon Plông
Chủ trì: ...
08:30:
Họp làm rõ trách nhiệm quyền lợi nghĩa vụ của Cty TNHH Hoàng Đạt việc đóng cửa mỏ đá thôn 2 xã Hòa Bình
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
09:00:
Dự Lễ Công bố, trao quyết định cho nhập quốc tịch Viẹt Nam đối với người lào di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam – Lào
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: huyện Đăk Glei
Chủ trì: ...

Thứ tư (22/05/2019)

08:00:
Tham gia Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Thành phần: Đ/c Phạm Đức Hạnh
Địa điểm: Thành ủy Kon Tum
Chủ trì: ...
08:00:
Tiếp công dân
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân UBND tỉnh
Chủ trì: ...
08:00:
Họp xem xét xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai của Cty CP TM tổng hợp Kon Tum
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
08:00:
Họp thẩm định giá đất các công trình
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Sở Tài chính
Chủ trì: ...
08:00:
Làm việc với Tổ kiểm toán
Thành phần: P. KHTC
Địa điểm: Sở Tài chính
Chủ trì: ...
09:00:
Dự Lễ Công bố, trao quyết định cho nhập quốc tịch Viẹt Nam đối với người lào di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam – Lào
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: huyện Ngọc Hồi
Chủ trì: ...
13:30:
Làm việc với Đoàn công tác Quân khu 5
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: BCH QS Tỉnh
Chủ trì: ...
14:00:
Họp xem xét xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai của Cty CP vật tư dịch vụ nông nghiệp hợp Kon Tum
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...

Thứ năm (23/05/2019)

08:00:
Làm việc với Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Thành phần: Đảng ủy; Giám đốc Sở
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
08:30:
Tham gia Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra và làm việc với UBND huyện Đăk Glei về triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá phát triển KT-XH tỉnh năm 2019
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: ...
Chủ trì: ...
13:30:
Làm việc với Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sở Xây dựng; Sở NN&PTNT
Thành phần: Đ/c Phạm Đức Hạnh
Địa điểm: ...
Chủ trì: ...

Thứ sáu (24/05/2019)

08:00:
Tham gia Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Ban Dân vận Tỉnh ủy
Chủ trì: ...
08:00:
Làm việc với Đoàn công tác Bộ TNMT và Bộ Tài chính
Thành phần: Đ/c Phạm Đức Hạnh
Địa điểm: ...
Chủ trì: ...

Thứ bảy (25/05/2019)

08:00:
Lễ viếng, truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: ...
Chủ trì: ...
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây