ban1
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
27/05/2019
13:30 Tham dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2019 Đ/c Phạm Đức Hạnh ... ...
Thứ ba
28/05/2019
08:30 Kiểm tra hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp CCQLĐĐ trên địa bàn huyện Ia H’Drai ...
14:30 Họp làm rõ nội dung điều chỉnh bãi rác huyện Sa Thầy Đ/c A Byot Sở Xây dựng ...
Thứ tư
29/05/2019
08:00 Họp Đoàn giám sát 1353 Đ/c Phạm Đức Hạnh xã Đăk Rơ Wa ...
09:00 Họp thẩm định Phương án cấm mốc công trình thủy điện Đăk Psi 1 Đ/c Trương Đạt huyện Tu Mơ Rông ...
13:30 Tham dự họp thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm VLXD TT Đ/c Võ Thanh Hải ... ...
13:30 Họp BCĐ công tác BT, HT, TĐC các công trình quan trọng Đ/c Phạm Đức Hạnh, Đ/c Đặng Thị Trang, Đ/c Nguyễn Thị Gấm PH lớn UBND tỉnh ...
13:30 Họp bàn xin cấp lại Giấy CNQSD đất chùa Phước Huệ VPĐKĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường ...
14:00 Làm việc với Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Kon Tum theo Quyết định số 131/QĐ-STNMT Đ/c A Byot Sở Tài nguyên và Môi trường ...
Thứ năm
30/05/2019
08:00 Họp xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất Đ/c A Byot Sở Tài chính ...
08:00 Họp thẩm định các tiêu chí NTM (02 ngày) CCBVMT xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà ...
08:00 Họp xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư Trường CĐ công nghệ và nông lâm Nam Bộ CCQLĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường ...
08:00 Họp bàn giao đất theo Quyết định 304/QĐ-TTg CCQLĐĐ Sở NN&PTNT ...
13:30 Họp Đảng ủy thường kỳ tháng 06/2019 Đảng ủy Sở Sở Tài nguyên và Môi trường ...
14:00 Họp ĐTM dự án thủy điện Bo Ko 2 CCBVMT Hà Nội ...
Thứ sáu
31/05/2019
08:00 Tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và Công chức, viên chức trực tiếp tham gia xử lý HS thủ tục hành chính Hội trường Sở TN&MT ...
08:00 Kiểm tra, nghiệm thu bản đồ địa chính Phòng ĐĐBĐVT xã Hòa Bình ...
13:30 Làm việc với Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy về công tác công tác cải cách thủ thục hành chính Đảng ủy; Giám đốc Sở Hội trường tầng 3 Sở ...
13:30 Họp tham mưu UBND tỉnh về BT, HT TĐC dự án thủy điện Đăk Đring Đ/c A Byot Sở Tài nguyên và Môi trường ...

Thứ hai (27/05/2019)

13:30:
Tham dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2019
Thành phần: Đ/c Phạm Đức Hạnh
Địa điểm: ...
Chủ trì: ...

Thứ ba (28/05/2019)

08:30:
Kiểm tra hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp
Thành phần: CCQLĐĐ
Địa điểm: trên địa bàn huyện Ia H’Drai
Chủ trì: ...
14:30:
Họp làm rõ nội dung điều chỉnh bãi rác huyện Sa Thầy
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Sở Xây dựng
Chủ trì: ...

Thứ tư (29/05/2019)

08:00:
Họp Đoàn giám sát 1353
Thành phần: Đ/c Phạm Đức Hạnh
Địa điểm: xã Đăk Rơ Wa
Chủ trì: ...
09:00:
Họp thẩm định Phương án cấm mốc công trình thủy điện Đăk Psi 1
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: huyện Tu Mơ Rông
Chủ trì: ...
13:30:
Tham dự họp thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm VLXD TT
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: ...
Chủ trì: ...
13:30:
Họp BCĐ công tác BT, HT, TĐC các công trình quan trọng
Thành phần: Đ/c Phạm Đức Hạnh, Đ/c Đặng Thị Trang, Đ/c Nguyễn Thị Gấm
Địa điểm: PH lớn UBND tỉnh
Chủ trì: ...
13:30:
Họp bàn xin cấp lại Giấy CNQSD đất chùa Phước Huệ
Thành phần: VPĐKĐĐ
Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì: ...
14:00:
Làm việc với Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Kon Tum theo Quyết định số 131/QĐ-STNMT
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì: ...

Thứ năm (30/05/2019)

08:00:
Họp xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Sở Tài chính
Chủ trì: ...
08:00:
Họp thẩm định các tiêu chí NTM (02 ngày)
Thành phần: CCBVMT
Địa điểm: xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà
Chủ trì: ...
08:00:
Họp xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư Trường CĐ công nghệ và nông lâm Nam Bộ
Thành phần: CCQLĐĐ
Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì: ...
08:00:
Họp bàn giao đất theo Quyết định 304/QĐ-TTg
Thành phần: CCQLĐĐ
Địa điểm: Sở NN&PTNT
Chủ trì: ...
13:30:
Họp Đảng ủy thường kỳ tháng 06/2019
Thành phần: Đảng ủy Sở
Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì: ...
14:00:
Họp ĐTM dự án thủy điện Bo Ko 2
Thành phần: CCBVMT
Địa điểm: Hà Nội
Chủ trì: ...

Thứ sáu (31/05/2019)

08:00:
Tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử
Thành phần: Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và Công chức, viên chức trực tiếp tham gia xử lý HS thủ tục hành chính
Địa điểm: Hội trường Sở TN&MT
Chủ trì: ...
08:00:
Kiểm tra, nghiệm thu bản đồ địa chính
Thành phần: Phòng ĐĐBĐVT
Địa điểm: xã Hòa Bình
Chủ trì: ...
13:30:
Làm việc với Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy về công tác công tác cải cách thủ thục hành chính
Thành phần: Đảng ủy; Giám đốc Sở
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
13:30:
Họp tham mưu UBND tỉnh về BT, HT TĐC dự án thủy điện Đăk Đring
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì: ...
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây