ban1
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
22/04/2019
08:00 Tiếp công dân ... Trụ sở tiếp công dân Tỉnh ...
08:00 Tham gia ý kiến vị trí quy hoạch xây dựng doanh trại Sở chỉ huy thường xuyên BCHQS Tỉnh Đ/c A Byot BCH QS Tỉnh ...
13:30 Họp Hội đồng giải thể Trung tâm KT TN&MT Đ/c Phạm Đức Hạnh Phòng họp tầng 1 Sở ...
14:00 Tiếp xúc cử tri Đ/c Võ Thanh Hải xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà ...
14:00 Tiếp xúc cử tri Đ/c Trương Đạt xã Ia Đal, huyện Ia HDrai ...
Thứ ba
23/04/2019
08:00 Họp nghiên cứu phương án sắp xếp lại nhà đất Khách sạn Đăk Bla Đ/c A Byot Sở Tài chính ...
08:00 Gặp ông Đinh Xuân Huế và các thành phần có liên quan Đ/c Phạm Đức Hạnh Phòng tiếp dân huyện Ngọc Hồi ...
08:00 Tiếp xúc cử tri Đ/c Võ Thanh Hải xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei ...
08:30 Họp về công tác phục hồi môi trường mỏ đá Ngọc Bay Đ/c Trương Đạt Phòng họp tầng 1 Sở ...
14:00 Tiếp xúc cử tri Đ/c Võ Thanh Hải xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi ...
Thứ tư
24/04/2019
08:00 Tiếp xúc cử tri Đ/c Võ Thanh Hải xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông ...
08:00 Họp Hội đồng thẩm định giá đất Đ/c A Byot Sở Tài chính ...
09:30 Họp Tổ Chỉ đạo 681 Đ/c Phạm Đức Hạnh UBND tỉnh ...
13:30 Họp giải quyết kiến nghị của BQL Khu kinh tế Đ/c Phạm Đức Hạnh Phòng họp số 1 UBND tỉnh ...
14:00 Họp bàn mức hỗ trợ, tháo dỡ di dời các cơ sở sản xuất gạch ngói Đ/c A Byot Sở Xây dựng ...
14:00 Tiếp xúc cử tri Đ/c Võ Thanh Hải xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô ...
15:00 UBND tỉnh làm việc với các ngành về công tác bồi thường, tái định cư các tuyến tránh thành phố Kon Tum Đ/c Phạm Đức Hạnh UBND tỉnh ...
Thứ năm
25/04/2019
06:30 Gặp gỡ DN ,... Đăk Mark Coffee ...
08:00 Họp thống nhất đầu tư lò giết mổ gia xúc tập trung của thành phố Kon Tum Đ/c A Byot Sở Xây dựng ...
08:30 Họp rà soát các điểm mỏ đưa vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2019 Đ/c Võ Thanh Hải Hội trường tần 3 Sở ...
13:30 Họp BCH Đảng bộ Sở ... ... ...
14:00 Họp chuyển giao đất trường bắn Sân bay Kleng về cho địa phương Đ/c A Byot Phòng họp tầng 1 Sở ...
Thứ sáu
26/04/2019
07:30 Đ/c Nguyễn Văn Hòa và Đ/c Nguyễn Hữu Tháp chủ trì "Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019" (Dự kiến) Hội trường Ngọc Linh ...
08:00 Họp giải quyết vướng ắc trong công tác bàn giao đất thực địa dự án Khu đo thị phía Bắc Duy Tân Đ/c A Byot Phòng họp tầng 1 Sở ...
08:30 Họp thẩm định PAPHMT dự án mỏ cát số 6 Đ/c Trương Đạt Hội trường tần 3 Sở ...
13:30 UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 4/2019 (Dự kiến) Hội trường lớn, VP UBND tỉnh ...

Thứ hai (22/04/2019)

08:00:
Tiếp công dân
Thành phần: ...
Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân Tỉnh
Chủ trì: ...
08:00:
Tham gia ý kiến vị trí quy hoạch xây dựng doanh trại Sở chỉ huy thường xuyên BCHQS Tỉnh
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: BCH QS Tỉnh
Chủ trì: ...
13:30:
Họp Hội đồng giải thể Trung tâm KT TN&MT
Thành phần: Đ/c Phạm Đức Hạnh
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
14:00:
Tiếp xúc cử tri
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà
Chủ trì: ...
14:00:
Tiếp xúc cử tri
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: xã Ia Đal, huyện Ia HDrai
Chủ trì: ...

Thứ ba (23/04/2019)

08:00:
Họp nghiên cứu phương án sắp xếp lại nhà đất Khách sạn Đăk Bla
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Sở Tài chính
Chủ trì: ...
08:00:
Gặp ông Đinh Xuân Huế và các thành phần có liên quan
Thành phần: Đ/c Phạm Đức Hạnh
Địa điểm: Phòng tiếp dân huyện Ngọc Hồi
Chủ trì: ...
08:00:
Tiếp xúc cử tri
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei
Chủ trì: ...
08:30:
Họp về công tác phục hồi môi trường mỏ đá Ngọc Bay
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
14:00:
Tiếp xúc cử tri
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi
Chủ trì: ...

Thứ tư (24/04/2019)

08:00:
Tiếp xúc cử tri
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông
Chủ trì: ...
08:00:
Họp Hội đồng thẩm định giá đất
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Sở Tài chính
Chủ trì: ...
09:30:
Họp Tổ Chỉ đạo 681
Thành phần: Đ/c Phạm Đức Hạnh
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: ...
13:30:
Họp giải quyết kiến nghị của BQL Khu kinh tế
Thành phần: Đ/c Phạm Đức Hạnh
Địa điểm: Phòng họp số 1 UBND tỉnh
Chủ trì: ...
14:00:
Họp bàn mức hỗ trợ, tháo dỡ di dời các cơ sở sản xuất gạch ngói
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Sở Xây dựng
Chủ trì: ...
14:00:
Tiếp xúc cử tri
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô
Chủ trì: ...
15:00:
UBND tỉnh làm việc với các ngành về công tác bồi thường, tái định cư các tuyến tránh thành phố Kon Tum
Thành phần: Đ/c Phạm Đức Hạnh
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: ...

Thứ năm (25/04/2019)

06:30:
Gặp gỡ DN
Thành phần: ,...
Địa điểm: Đăk Mark Coffee
Chủ trì: ...
08:00:
Họp thống nhất đầu tư lò giết mổ gia xúc tập trung của thành phố Kon Tum
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Sở Xây dựng
Chủ trì: ...
08:30:
Họp rà soát các điểm mỏ đưa vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2019
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: Hội trường tần 3 Sở
Chủ trì: ...
13:30:
Họp BCH Đảng bộ Sở
Thành phần: ...
Địa điểm: ...
Chủ trì: ...
14:00:
Họp chuyển giao đất trường bắn Sân bay Kleng về cho địa phương
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...

Thứ sáu (26/04/2019)

07:30:
Đ/c Nguyễn Văn Hòa và Đ/c Nguyễn Hữu Tháp chủ trì "Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019"
Thành phần: (Dự kiến)
Địa điểm: Hội trường Ngọc Linh
Chủ trì: ...
08:00:
Họp giải quyết vướng ắc trong công tác bàn giao đất thực địa dự án Khu đo thị phía Bắc Duy Tân
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
08:30:
Họp thẩm định PAPHMT dự án mỏ cát số 6
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: Hội trường tần 3 Sở
Chủ trì: ...
13:30:
UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 4/2019
Thành phần: (Dự kiến)
Địa điểm: Hội trường lớn, VP UBND tỉnh
Chủ trì: ...
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây