ban1
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
08/04/2019
13:30 Làm việc với Nhà máy chế biến TBS Ia Hdrai và Trại chăn nuôi dê Kon Plông Đ/c Trương Đạt Hội trường tầng 3 Sở ...
13:30 Đón Đoàn Thanh tra Chính phủ Thanh tra Pleiku ...
08:00 Đoàn Thanh tra Chính phủ làm việc UBND tỉnh Đ/c Phạm Đức Hạnh UBND tỉnh ...
Thứ ba
09/04/2019
13:30 Họp góp ý khung chính sách hỗ trợ, bồi thường dự án cải tạo Quốc lộ 24 Đ/c A Byot Phòng họp tầng 1 Sở ...
14:00 Đoàn Thanh tra Chính phủ làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường Đ/c Phạm Đức Hạnh + CCQLĐĐ + VPĐK + TTra Hội trường tầng 3 Sở ...
08:00 Làm việc với Viện Dân tộc học Đ/c A Byot Ban Dân tộc ...
08:30 Thẩm định Đề án thăm dò cát điểm mỏ số 10 xã Đăk Tờ Re; mỏ cát thôn 3 và thôn 5 xã Tân lập Đ/c Phạm Đức Hạnh Hội trường tầng 3 Sở ...
08:30 Họp xem xét xử lý việc chuyển nhượng tài sản trên đất thuê của Cty cao su Kon Tum Giao CCQLĐĐ Phòng họp tầng 1 Sở ...
09:00 Bàn biện pháp xử lý xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Đăk Tô và TP Kon Tum (Cuộc họp được hoãn đến 13h30 cùng ngày) Đ/c Phạm Đức Hạnh Phòng họp tầng 1 Sở ...
Thứ tư
10/04/2019
13:30 Họp BCĐ thực hiện Đề án di dân trên địa bàn huyện Ia Hdrai Đ/c A Byot Sở NN&PTNT ...
06:30 Lãnh đạo UBND tỉnh gặp gỡ DN ... Đăk Mark Coffee ...
08:00 Tổ công tác Thanh tra Chính phủ làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường Đ/c Phạm Đức Hạnh + CCQLĐĐ + VPĐK + TTra Hội trường tầng 3 Sở ...
08:00 Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với đơn vị, địa phương về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án thủy điện Đăk Đrinh Đ/c A Byot Trụ sở UBND huyện Kon Plông ...
Thứ năm
11/04/2019
13:30 Công bố quyết định Thanh tra Đ/c Phạm Đức Hạnh Hội trường tầng 3 Sở ...
13:30 Họp giải quyết đơn Tòa Giám mục xin xây dựng hạng mục công trình phụ trợ nhà thờ Kon Hơ Drế Đ/c A Byot Sở Nội vụ ...
08:00 Tham gia phúc thẩm vụ ông Lê Văn Thành Đ/c Trương Đạt Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum ...
Thứ sáu
12/04/2019
13:00 Đ/c Nguyễn Văn Hòa và đ/c Lê Ngọc Tuấn làm việc với các ngành, địa phương về kết quả thực hiện kết luận thanh tra (Dự kiến) PH số 1 ...

Thứ hai (08/04/2019)

13:30:
Làm việc với Nhà máy chế biến TBS Ia Hdrai và Trại chăn nuôi dê Kon Plông
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
13:30:
Đón Đoàn Thanh tra Chính phủ
Thành phần: Thanh tra
Địa điểm: Pleiku
Chủ trì: ...
08:00:
Đoàn Thanh tra Chính phủ làm việc UBND tỉnh
Thành phần: Đ/c Phạm Đức Hạnh
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: ...

Thứ ba (09/04/2019)

13:30:
Họp góp ý khung chính sách hỗ trợ, bồi thường dự án cải tạo Quốc lộ 24
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
14:00:
Đoàn Thanh tra Chính phủ làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường
Thành phần: Đ/c Phạm Đức Hạnh + CCQLĐĐ + VPĐK + TTra
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
08:00:
Làm việc với Viện Dân tộc học
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Ban Dân tộc
Chủ trì: ...
08:30:
Thẩm định Đề án thăm dò cát điểm mỏ số 10 xã Đăk Tờ Re; mỏ cát thôn 3 và thôn 5 xã Tân lập
Thành phần: Đ/c Phạm Đức Hạnh
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
08:30:
Họp xem xét xử lý việc chuyển nhượng tài sản trên đất thuê của Cty cao su Kon Tum
Thành phần: Giao CCQLĐĐ
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
09:00:
Bàn biện pháp xử lý xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Đăk Tô và TP Kon Tum (Cuộc họp được hoãn đến 13h30 cùng ngày)
Thành phần: Đ/c Phạm Đức Hạnh
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...

Thứ tư (10/04/2019)

13:30:
Họp BCĐ thực hiện Đề án di dân trên địa bàn huyện Ia Hdrai
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Sở NN&PTNT
Chủ trì: ...
06:30:
Lãnh đạo UBND tỉnh gặp gỡ DN
Thành phần: ...
Địa điểm: Đăk Mark Coffee
Chủ trì: ...
08:00:
Tổ công tác Thanh tra Chính phủ làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường
Thành phần: Đ/c Phạm Đức Hạnh + CCQLĐĐ + VPĐK + TTra
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
08:00:
Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với đơn vị, địa phương về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án thủy điện Đăk Đrinh
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Trụ sở UBND huyện Kon Plông
Chủ trì: ...

Thứ năm (11/04/2019)

13:30:
Công bố quyết định Thanh tra
Thành phần: Đ/c Phạm Đức Hạnh
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
13:30:
Họp giải quyết đơn Tòa Giám mục xin xây dựng hạng mục công trình phụ trợ nhà thờ Kon Hơ Drế
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Sở Nội vụ
Chủ trì: ...
08:00:
Tham gia phúc thẩm vụ ông Lê Văn Thành
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum
Chủ trì: ...

Thứ sáu (12/04/2019)

13:00:
Đ/c Nguyễn Văn Hòa và đ/c Lê Ngọc Tuấn làm việc với các ngành, địa phương về kết quả thực hiện kết luận thanh tra
Thành phần: (Dự kiến)
Địa điểm: PH số 1
Chủ trì: ...
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây