ban1
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
05/10/2020
07:00 Giao ban tuần 41 Phòng họp số 1 Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Võ Thanh Hải
13:30 Thẩm định Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí lập Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum Phòng họp số 1 Võ Thanh Hải
14:00 Thực hiện thử nghiệm kết nối Hệ thống trực tuyến "Lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm “Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành tài nguyên và môi trường” và phần mềm “Hệ thống tương tác trong chỉ đạo điều hành giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương” " Cán bộ kỹ thuật Trung Tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Phòng họp tầng 3 ...
Thứ ba
06/10/2020
08:00 Tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm “Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành tài nguyên và môi trường” và phần mềm “Hệ thống tương tác trong chỉ đạo điều hành giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương” Nguyễn Đình Khải,Trần Thuỳ Bông,Cao Minh Phương,Nguyễn Trung Hiếu Phòng họp tầng 3 Võ Thanh Hải
14:00 Giải quyết đơn của Họ Cao đài Tây Ninh tại Kon Tum Sở Nội vụ A Byot
14:00 Tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm “Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành tài nguyên và môi trường” và phần mềm “Hệ thống tương tác trong chỉ đạo điều hành giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương” Nguyễn Đình Khải,Trần Thuỳ Bông,Cao Minh Phương,Nguyễn Trung Hiếu Phòng họp tầng 3 Võ Thanh Hải
Thứ tư
07/10/2020
08:00 Tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm “Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành tài nguyên và môi trường” và phần mềm “Hệ thống tương tác trong chỉ đạo điều hành giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương” Nguyễn Đình Khải,Trần Thuỳ Bông,Cao Minh Phương,Nguyễn Trung Hiếu Phòng họp tầng 3 Võ Thanh Hải

Thứ hai (05/10/2020)

07:00:
Giao ban tuần 41
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Võ Thanh Hải
13:30:
Thẩm định Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí lập Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1
Chủ trì: Võ Thanh Hải
14:00:
Thực hiện thử nghiệm kết nối Hệ thống trực tuyến "Lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm “Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành tài nguyên và môi trường” và phần mềm “Hệ thống tương tác trong chỉ đạo điều hành giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương” "
Thành phần: Cán bộ kỹ thuật Trung Tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường
Địa điểm: Phòng họp tầng 3
Chủ trì: ...

Thứ ba (06/10/2020)

08:00:
Tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm “Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành tài nguyên và môi trường” và phần mềm “Hệ thống tương tác trong chỉ đạo điều hành giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương”
Thành phần: Nguyễn Đình Khải,Trần Thuỳ Bông,Cao Minh Phương,Nguyễn Trung Hiếu
Địa điểm: Phòng họp tầng 3
Chủ trì: Võ Thanh Hải
14:00:
Giải quyết đơn của Họ Cao đài Tây Ninh tại Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: Sở Nội vụ
Chủ trì: A Byot
14:00:
Tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm “Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành tài nguyên và môi trường” và phần mềm “Hệ thống tương tác trong chỉ đạo điều hành giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương”
Thành phần: Nguyễn Đình Khải,Trần Thuỳ Bông,Cao Minh Phương,Nguyễn Trung Hiếu
Địa điểm: Phòng họp tầng 3
Chủ trì: Võ Thanh Hải

Thứ tư (07/10/2020)

08:00:
Tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm “Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành tài nguyên và môi trường” và phần mềm “Hệ thống tương tác trong chỉ đạo điều hành giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương”
Thành phần: Nguyễn Đình Khải,Trần Thuỳ Bông,Cao Minh Phương,Nguyễn Trung Hiếu
Địa điểm: Phòng họp tầng 3
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây