ban1
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
07/10/2019
09:00 Họp tham gia ý kiến Phương án tỏng thể mặt bằng và kiến trúc dự án Cục thi hành án dân sự tỉnh CCQLĐĐ UBND TP ...
13:30 Họp xem xét việc khai thác, sử dụng khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công công trình thuộc Dự án Tuyến tránh đường Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Trường Long Đ/c Võ Thanh Hải Hội trường tầng 3 Sở ...
13:30 Họp xử lý tranh chấp đất đai giữa các hộ dân thôn Kon Gung và thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà với Công ty cổ phần Rạng Minh Đ/c A Byot Phòng họp tầng 1 Sở ...
14:00 Họp thẩm định đồ án quy hoạch Khu đô thị mới phường Quang Trung Đ/c A Byot Sở Xây dựng ...
16:30 Giới thiệu địa điểm và thông nhất lịch trình khảo sát Tập đoàn TH Đ/c Trương Đạt UBND tỉnh ...
Thứ ba
08/10/2019
08:30 Họp thẩm định giá đất cụ thể CCQLĐĐ Sở Tài chính ...
13:30 Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp với các ngành về các chỉ tiêu KT-XH năm 2019 và năm 2020 Đ/c CVP, Phòng KTTH PH số 01 ...
14:00 Họp chuyển từ hình thức trả tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền một lần Đ/c A Byot Phòng họp tầng 1 Sở ...
14:00 Hội nghị giao ban trực tuyến công tác báo chí quý III/2019 Đ/c Võ Thanh Hải Hội trường Ngọc Linh ...
Thứ tư
09/10/2019
08:00 Dự Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân Đ/c Nguyễn Văn Lộc Bộ CHQS tỉnh ...
14:00 Hướng dẫn Phòng TN&MT huyện Đăk Glei giải quyết các vướng mắc Thanh tra + VPĐKĐĐ Phòng họp tầng 1 Sở ...
Thứ năm
10/10/2019
08:00 Đ/c Nguyễn Văn Hòa làm việc với các ngành về xem xét kết quả kiểm tra nội dung đề nghị của công dân LĐVP; Ban TCD PH số 1 ...
08:00 Họp để thống nhất nội dung đề xuất hướng xử lý công tác bồi thường đất cho các hộ dân tại khu vực Sao Mai, xã Hòa Bình Đ/c A Byot Phòng họp tầng 1 Sở ...
08:00 Họp hướng dẫn thủ tục môi trường và đầu tư đối với dự án nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum Đ/c Trương Đạt ... ...
13:30 Đ/c Nguyễn Văn Hòa dự giao ban Khối Nội chính quý III/2019 .. HT Tỉnh ủy ...
13:30 Kiểm tra hiện trạng mỏ đá Đ/c Võ Thanh Hải thôn 1B, xã Đắk Bla ...
13:30 Kiểm tra thẩm định cấp giấy phép khai thác nước mặt của Trung tâm DVMTĐT huyện Đăk Hà Đ/c Trương Đạt ... ...
13:30 Họp tham mưu nội dung tại Phiếu chuyển số 1665/PC-NNTN ngày 03/10/2019 và Phiếu báo số 1668/PB-NNTN ngày 03/10/2019 của Văn phòng UBND Đ/c A Byot Phòng họp tầng 1 Sở ...
15:00 Phiên trù bị Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III, năm 2019 Đ/c A Byot Hội trường Ngọc Linh ...
Thứ sáu
11/10/2019
07:30 Phiên chính thức Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III, năm 2019 Đ/c A Byot HT Ngọc Linh ...
07:30 Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm Đ/c Võ Thanh Hải KS Indochina ...
08:00 Hội nghị tập huấn công tác ứng dụng CNTT ... Đà nẵng ...
Thứ bảy
12/10/2019
07:30 Ngày hội di sản văn hóa, giới thiệu sản phẩm đặc trương Đ/c Nguyễn Văn Lộc huyện Đăk Hà ...

Thứ hai (07/10/2019)

09:00:
Họp tham gia ý kiến Phương án tỏng thể mặt bằng và kiến trúc dự án Cục thi hành án dân sự tỉnh
Thành phần: CCQLĐĐ
Địa điểm: UBND TP
Chủ trì: ...
13:30:
Họp xem xét việc khai thác, sử dụng khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công công trình thuộc Dự án Tuyến tránh đường Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Trường Long
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
13:30:
Họp xử lý tranh chấp đất đai giữa các hộ dân thôn Kon Gung và thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà với Công ty cổ phần Rạng Minh
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
14:00:
Họp thẩm định đồ án quy hoạch Khu đô thị mới phường Quang Trung
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Sở Xây dựng
Chủ trì: ...
16:30:
Giới thiệu địa điểm và thông nhất lịch trình khảo sát Tập đoàn TH
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: ...

Thứ ba (08/10/2019)

08:30:
Họp thẩm định giá đất cụ thể
Thành phần: CCQLĐĐ
Địa điểm: Sở Tài chính
Chủ trì: ...
13:30:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp với các ngành về các chỉ tiêu KT-XH năm 2019 và năm 2020
Thành phần: Đ/c CVP, Phòng KTTH
Địa điểm: PH số 01
Chủ trì: ...
14:00:
Họp chuyển từ hình thức trả tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền một lần
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
14:00:
Hội nghị giao ban trực tuyến công tác báo chí quý III/2019
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: Hội trường Ngọc Linh
Chủ trì: ...

Thứ tư (09/10/2019)

08:00:
Dự Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Lộc
Địa điểm: Bộ CHQS tỉnh
Chủ trì: ...
14:00:
Hướng dẫn Phòng TN&MT huyện Đăk Glei giải quyết các vướng mắc
Thành phần: Thanh tra + VPĐKĐĐ
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...

Thứ năm (10/10/2019)

08:00:
Đ/c Nguyễn Văn Hòa làm việc với các ngành về xem xét kết quả kiểm tra nội dung đề nghị của công dân
Thành phần: LĐVP; Ban TCD
Địa điểm: PH số 1
Chủ trì: ...
08:00:
Họp để thống nhất nội dung đề xuất hướng xử lý công tác bồi thường đất cho các hộ dân tại khu vực Sao Mai, xã Hòa Bình
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
08:00:
Họp hướng dẫn thủ tục môi trường và đầu tư đối với dự án nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: ...
Chủ trì: ...
13:30:
Đ/c Nguyễn Văn Hòa dự giao ban Khối Nội chính quý III/2019
Thành phần: ..
Địa điểm: HT Tỉnh ủy
Chủ trì: ...
13:30:
Kiểm tra hiện trạng mỏ đá
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: thôn 1B, xã Đắk Bla
Chủ trì: ...
13:30:
Kiểm tra thẩm định cấp giấy phép khai thác nước mặt của Trung tâm DVMTĐT huyện Đăk Hà
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: ...
Chủ trì: ...
13:30:
Họp tham mưu nội dung tại Phiếu chuyển số 1665/PC-NNTN ngày 03/10/2019 và Phiếu báo số 1668/PB-NNTN ngày 03/10/2019 của Văn phòng UBND
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
15:00:
Phiên trù bị Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III, năm 2019
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Hội trường Ngọc Linh
Chủ trì: ...

Thứ sáu (11/10/2019)

07:30:
Phiên chính thức Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III, năm 2019
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: HT Ngọc Linh
Chủ trì: ...
07:30:
Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: KS Indochina
Chủ trì: ...
08:00:
Hội nghị tập huấn công tác ứng dụng CNTT
Thành phần: ...
Địa điểm: Đà nẵng
Chủ trì: ...

Thứ bảy (12/10/2019)

07:30:
Ngày hội di sản văn hóa, giới thiệu sản phẩm đặc trương
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Lộc
Địa điểm: huyện Đăk Hà
Chủ trì: ...
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây