ban1
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
18/03/2019
08:30 Làm việc với UBND TP. Kon Tum Đ/c Võ Thanh Hải ... ...
08:30 Kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình BVMT Nhà máy đường Kon Tum Đ/c Trương Đạt ... ...
09:00 Làm việc với Quân đoàn 3 về hồ sơ đất đường vào Trung đoàn 24 Đ/c A Byot Phòng họp tầng 1 Sở ...
13:30 Làm việc với UBND huyện Sa Thầy ... ... Đ/c Trương Đạt
13:30 Làm việc với UBND huyện Đăk Hà ... ... Đ/c A Byot
Thứ ba
19/03/2019
08:00 Làm việc Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính Nhà nước Đ/c A Byot UBND tỉnh ...
08:00 Họp thẩm định dự toán điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai kỳ đầu tỉnh Kon Tum Đ/c Phạm Đức Hạnh Hội trường tầng 3 Sở ...
08:30 Làm việc với UBND huyện Đăk Glei ... ... Đ/c Trương Đạt
08:30 Làm việc với UBND huyện Tu Mơ Rông ... ... Đ/c Võ Thanh Hải
13:30 Làm việc với UBND huyện Ngọc Hồi ... ... Đ/c Trương Đạt
13:30 Làm việc với UBND huyện Đăk Tô ... ... Đ/c Võ Thanh Hải
Thứ tư
20/03/2019
08:30 Làm việc với UBND huyện Kon Plông ... ... Đ/c A Byot
09:00 Kiểm tra Thủy điện Đăk Lô 2 thẩm định phương án cắm mốc lòng hồ Đ/c Trương Đạt ... ...
13:30 Làm việc với UBND huyện Kon Rẫy ... ... Đ/c A Byot
Thứ năm
21/03/2019
06:30 Lãnh đạo UBND tỉnh gặp gỡ DN ... Đăk Mark Coffee ...
13:30 Họp thẩm định phương án cải tạo phục hồi Mỏ cát số 7, Mỏ sét Cty Đức Bảo Đ/c Trương Đạt Hội trường tầng 3 Sở ...
14:00 Làm việc Đoàn công tác giám sát việc thực hiện Kết luận thanh tra Đ/c A Byot Phòng họp tầng 1 Sở ...
Thứ sáu
22/03/2019
08:00 Tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân UBND tỉnh ... tại Trụ sở Tiép công dân UBND tỉnh ...

Thứ hai (18/03/2019)

08:30:
Làm việc với UBND TP. Kon Tum
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: ...
Chủ trì: ...
08:30:
Kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình BVMT Nhà máy đường Kon Tum
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: ...
Chủ trì: ...
09:00:
Làm việc với Quân đoàn 3 về hồ sơ đất đường vào Trung đoàn 24
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
13:30:
Làm việc với UBND huyện Sa Thầy
Thành phần: ...
Địa điểm: ...
Chủ trì: Đ/c Trương Đạt
13:30:
Làm việc với UBND huyện Đăk Hà
Thành phần: ...
Địa điểm: ...
Chủ trì: Đ/c A Byot

Thứ ba (19/03/2019)

08:00:
Làm việc Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính Nhà nước
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: ...
08:00:
Họp thẩm định dự toán điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai kỳ đầu tỉnh Kon Tum
Thành phần: Đ/c Phạm Đức Hạnh
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
08:30:
Làm việc với UBND huyện Đăk Glei
Thành phần: ...
Địa điểm: ...
Chủ trì: Đ/c Trương Đạt
08:30:
Làm việc với UBND huyện Tu Mơ Rông
Thành phần: ...
Địa điểm: ...
Chủ trì: Đ/c Võ Thanh Hải
13:30:
Làm việc với UBND huyện Ngọc Hồi
Thành phần: ...
Địa điểm: ...
Chủ trì: Đ/c Trương Đạt
13:30:
Làm việc với UBND huyện Đăk Tô
Thành phần: ...
Địa điểm: ...
Chủ trì: Đ/c Võ Thanh Hải

Thứ tư (20/03/2019)

08:30:
Làm việc với UBND huyện Kon Plông
Thành phần: ...
Địa điểm: ...
Chủ trì: Đ/c A Byot
09:00:
Kiểm tra Thủy điện Đăk Lô 2 thẩm định phương án cắm mốc lòng hồ
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: ...
Chủ trì: ...
13:30:
Làm việc với UBND huyện Kon Rẫy
Thành phần: ...
Địa điểm: ...
Chủ trì: Đ/c A Byot

Thứ năm (21/03/2019)

06:30:
Lãnh đạo UBND tỉnh gặp gỡ DN
Thành phần: ...
Địa điểm: Đăk Mark Coffee
Chủ trì: ...
13:30:
Họp thẩm định phương án cải tạo phục hồi Mỏ cát số 7, Mỏ sét Cty Đức Bảo
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
14:00:
Làm việc Đoàn công tác giám sát việc thực hiện Kết luận thanh tra
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...

Thứ sáu (22/03/2019)

08:00:
Tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân UBND tỉnh
Thành phần: ...
Địa điểm: tại Trụ sở Tiép công dân UBND tỉnh
Chủ trì: ...
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây