ban1
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
23/09/2019
07:30 Dự kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XI Đ/c Nguyễn Văn Lộc ... ...
08:00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững” Đ/c Võ Thanh Hải Hội trường Ngọc Linh ...
15:00 Làm việc với Đoàn khảo sát Đại học Luật Hà Nội Đ/c A Byot UBND tỉnh ...
Thứ ba
24/09/2019
08:00 UBND tỉnh làm việc với BQL các công trình điện Miền Trung về công tác GPMB đương dây 500 Đ/c A Byot UBND tỉnh ...
08:00 Họp giải quyết đơn xin cấp GCN của Giáo xứ Kon Jơ Drẽh Giao VPĐK Phòng họp tầng 1 Sở ...
08:00 Tham gia Đoàn kiểm tra thực hiện đột phá trong nông nghiệp Đ/c A Byot huyện Tu Mơ Rông ...
13:00 Họp giải quyết các vấn đề vướng mắc về Phương án thi công và dự toán công trình Đ/c A Byot Phòng họp tầng 1 Sở ...
13:30 Họp giải quyết các vấn đề vướng mắc về giao đất, nghĩa vụ tài chính về đất của TP Kon Tum Giao CCQLĐĐ Hội trường tầng 3 Sở ...
14:00 Tham gia Đoàn kiểm tra thực hiện đột phá trong nông nghiệp Đ/c A Byot huyện Đăk Tô ...
Thứ tư
25/09/2019
14:00 Tham gia Đoàn kiểm tra thực hiện đột phá trong nông nghiệp Đ/c A Byot huyện Đăk Hà ...
Thứ năm
26/09/2019
08:00 Tham gia Đoàn kiểm tra thực hiện đột phá trong nông nghiệp Đ/c A Byot huyện Kon Plông ...
14:00 Tham gia Đoàn kiểm tra thực hiện đột phá trong nông nghiệp Đ/c A Byot UBND TP ...
Thứ sáu
27/09/2019
08:00 Tham gia Đoàn kiểm tra thực hiện đột phá trong nông nghiệp Đ/c A Byot Sở KH&CN ...
14:00 Tham gia Đoàn kiểm tra thực hiện đột phá trong nông nghiệp Đ/c A Byot Sở NN&PTNT ...

Thứ hai (23/09/2019)

07:30:
Dự kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XI
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Lộc
Địa điểm: ...
Chủ trì: ...
08:00:
Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững”
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: Hội trường Ngọc Linh
Chủ trì: ...
15:00:
Làm việc với Đoàn khảo sát Đại học Luật Hà Nội
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: ...

Thứ ba (24/09/2019)

08:00:
UBND tỉnh làm việc với BQL các công trình điện Miền Trung về công tác GPMB đương dây 500
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: ...
08:00:
Họp giải quyết đơn xin cấp GCN của Giáo xứ Kon Jơ Drẽh
Thành phần: Giao VPĐK
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
08:00:
Tham gia Đoàn kiểm tra thực hiện đột phá trong nông nghiệp
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: huyện Tu Mơ Rông
Chủ trì: ...
13:00:
Họp giải quyết các vấn đề vướng mắc về Phương án thi công và dự toán công trình
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
13:30:
Họp giải quyết các vấn đề vướng mắc về giao đất, nghĩa vụ tài chính về đất của TP Kon Tum
Thành phần: Giao CCQLĐĐ
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
14:00:
Tham gia Đoàn kiểm tra thực hiện đột phá trong nông nghiệp
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: huyện Đăk Tô
Chủ trì: ...

Thứ tư (25/09/2019)

14:00:
Tham gia Đoàn kiểm tra thực hiện đột phá trong nông nghiệp
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: huyện Đăk Hà
Chủ trì: ...

Thứ năm (26/09/2019)

08:00:
Tham gia Đoàn kiểm tra thực hiện đột phá trong nông nghiệp
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: huyện Kon Plông
Chủ trì: ...
14:00:
Tham gia Đoàn kiểm tra thực hiện đột phá trong nông nghiệp
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: UBND TP
Chủ trì: ...

Thứ sáu (27/09/2019)

08:00:
Tham gia Đoàn kiểm tra thực hiện đột phá trong nông nghiệp
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Sở KH&CN
Chủ trì: ...
14:00:
Tham gia Đoàn kiểm tra thực hiện đột phá trong nông nghiệp
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Sở NN&PTNT
Chủ trì: ...
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây