ban1
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
03/06/2019
07:30 Dự Ngày Hội phụ nữ Kon Tum hành động vì môi trường xanh, sạch, đẹp Đ/c Võ Thanh Hải huyện Đăk Hà ...
08:00 Dự Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên gắn với hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới Đ/c Trương Đạt huyện Kon Rẫy ...
Thứ ba
04/06/2019
14:00 Họp bàn liên quan đến tiến độ khắc phục trang trại nuôi dê sữa của Cty CP dược liệu và thực phẩm Măng Đen Đ/c Trương Đạt Chi cục BVMT ...
07:30 Dự Lễ Tết trồng cây và Ngày Môi trường thế giới Đ/c Trương Đạt huyện Đăk Glei ...
Thứ tư
05/06/2019
13:30 Họp tham mưu UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ thủy điện Boko 2 Đ/c A Byot Sở Tài nguyên và Môi trường ...
14:00 Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đảng ủy Sở Sở Tài nguyên và Môi trường ...
07:00 Kiểm tra thực tế đánh giá thủy điện Đăk Rve CCBVMT huyện Kon Rẫy ...
08:00 Khảo sát thực tế BT, GPMB các dự án Đ/c A Byot địa bàn tp Kon Tum ...
08:30 Họp thẩm định Đề án đóng của mỏ sắt tại xã Ia Dal, huyện IaH'Rai của Công ty TNHH MTV khoáng sản Hoàng Anh-GL Đ/c Phạm Đức Hạnh Sở Tài nguyên và Môi trường ...
08:30 Họp thẩm định hồ sơ cấp phép công trình thủy điện Plei Kần Đ/c Trương Đạt Ngọc Hồi ...
09:00 Họp bàn giao đất và hồ sơ liên quan Khách sạn Đăk Bla và Nhà hàng Ngọc Linh CCQLĐĐ KS Đăk Bla ...
Thứ năm
06/06/2019
13:30 Thẩm định ĐTM dự án Sân vườn, đường nội bộ, quảng trường thuộc Khu trung tâm hành chính mới Đ/c Phạm Đức Hạnh ... ...
14:00 Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đảng ủy Sở Sở Tài nguyên và Môi trường ...
14:00 Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ quốc phòng Đ/c A Byot Sở Tài nguyên và Môi trường ...
14:00 Họp Hội đồng thẩm định giá đất CCQLĐĐ Sở Tài chính ...
14:00 Kiểm tra thực địa sử dụng đất của Ngân hàng NN&PTNT Thanh tra huyện Kon Plông ...
07:30 Hội thảo khoa học thông qua hồ sơ di tích căn cứ huyện ủy H29 CCQLĐĐ Bảo tảng tỉnh ...
08:00 Họp thẩm định 02 báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm VLXDTT vị trí 1 và vị trí 2 thuộc xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy Công ty cổ phần Sinh Lợi và Công ty TNHH Đầu tư XDKT khoáng sản Thái Sơn Đ/c Võ Thanh Hải ... ...
09:30 Họp đánh giá triển khai Luật phòng, chống tác hại thuốc lá Đ/c A Byot Sở Y tế ...
Thứ sáu
07/06/2019
13:30 Họp với các ngành giới thiệu vị trí đất TAND huyện Ngọc Hồi và TP. Kon Tum; Bàn giao Đồn biên phòng Suối Cát, Sa Thầy cho huyện Ia H’Drai quản lý Đ/c Phạm Đức Hạnh PH số 1 UBND tỉnh ...
14:00 Họp triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đ/c A Byot PH lớn UBND tỉnh ...
Chủ nhật
09/06/2019
07:00 Trực tiếp công dân theo QĐ 398/QĐ-UBND (10/6 - 14/6) Đ/c Trương Đạt Trụ sở tiếp công dân tỉnh ...

Thứ hai (03/06/2019)

07:30:
Dự Ngày Hội phụ nữ Kon Tum hành động vì môi trường xanh, sạch, đẹp
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: huyện Đăk Hà
Chủ trì: ...
08:00:
Dự Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên gắn với hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: huyện Kon Rẫy
Chủ trì: ...

Thứ ba (04/06/2019)

14:00:
Họp bàn liên quan đến tiến độ khắc phục trang trại nuôi dê sữa của Cty CP dược liệu và thực phẩm Măng Đen
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: Chi cục BVMT
Chủ trì: ...
07:30:
Dự Lễ Tết trồng cây và Ngày Môi trường thế giới
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: huyện Đăk Glei
Chủ trì: ...

Thứ tư (05/06/2019)

13:30:
Họp tham mưu UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ thủy điện Boko 2
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì: ...
14:00:
Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Thành phần: Đảng ủy Sở
Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì: ...
07:00:
Kiểm tra thực tế đánh giá thủy điện Đăk Rve
Thành phần: CCBVMT
Địa điểm: huyện Kon Rẫy
Chủ trì: ...
08:00:
Khảo sát thực tế BT, GPMB các dự án
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: địa bàn tp Kon Tum
Chủ trì: ...
08:30:
Họp thẩm định Đề án đóng của mỏ sắt tại xã Ia Dal, huyện IaH'Rai của Công ty TNHH MTV khoáng sản Hoàng Anh-GL
Thành phần: Đ/c Phạm Đức Hạnh
Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì: ...
08:30:
Họp thẩm định hồ sơ cấp phép công trình thủy điện Plei Kần
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: Ngọc Hồi
Chủ trì: ...
09:00:
Họp bàn giao đất và hồ sơ liên quan Khách sạn Đăk Bla và Nhà hàng Ngọc Linh
Thành phần: CCQLĐĐ
Địa điểm: KS Đăk Bla
Chủ trì: ...

Thứ năm (06/06/2019)

13:30:
Thẩm định ĐTM dự án Sân vườn, đường nội bộ, quảng trường thuộc Khu trung tâm hành chính mới
Thành phần: Đ/c Phạm Đức Hạnh
Địa điểm: ...
Chủ trì: ...
14:00:
Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Thành phần: Đảng ủy Sở
Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì: ...
14:00:
Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ quốc phòng
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì: ...
14:00:
Họp Hội đồng thẩm định giá đất
Thành phần: CCQLĐĐ
Địa điểm: Sở Tài chính
Chủ trì: ...
14:00:
Kiểm tra thực địa sử dụng đất của Ngân hàng NN&PTNT
Thành phần: Thanh tra
Địa điểm: huyện Kon Plông
Chủ trì: ...
07:30:
Hội thảo khoa học thông qua hồ sơ di tích căn cứ huyện ủy H29
Thành phần: CCQLĐĐ
Địa điểm: Bảo tảng tỉnh
Chủ trì: ...
08:00:
Họp thẩm định 02 báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm VLXDTT vị trí 1 và vị trí 2 thuộc xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy Công ty cổ phần Sinh Lợi và Công ty TNHH Đầu tư XDKT khoáng sản Thái Sơn
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: ...
Chủ trì: ...
09:30:
Họp đánh giá triển khai Luật phòng, chống tác hại thuốc lá
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Sở Y tế
Chủ trì: ...

Thứ sáu (07/06/2019)

13:30:
Họp với các ngành giới thiệu vị trí đất TAND huyện Ngọc Hồi và TP. Kon Tum; Bàn giao Đồn biên phòng Suối Cát, Sa Thầy cho huyện Ia H’Drai quản lý
Thành phần: Đ/c Phạm Đức Hạnh
Địa điểm: PH số 1 UBND tỉnh
Chủ trì: ...
14:00:
Họp triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: PH lớn UBND tỉnh
Chủ trì: ...

Chủ nhật (09/06/2019)

07:00:
Trực tiếp công dân theo QĐ 398/QĐ-UBND (10/6 - 14/6)
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh
Chủ trì: ...
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây