ban1
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
13/05/2019
08:00 Làm việc Đoàn thanh tra công tác tổ chức cán bộ năm 2019 Đ/c Võ Thanh Hải Phòng họp tầng 1 Sở ...
08:00 Làm việc với Đoàn kiểm tra của Thanh tra tỉnh về thực hiện sau kết luận thanh tra Đ/c A Byot Phòng họp tầng 1 Sở ...
08:30 Họp Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đ/c Phạm Đức Hạnh Hội trường tầng 3 Sở ...
13:30 Họp Hội đồng thẩm định Phương án thi công và dự toán công trình của VPĐK Đ/c A Byot Hội trường tầng 3 Sở ...
13:30 Họp xin chủ trương hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình thủy lợi Đăk Long 1 Giao CCQLĐĐ Phòng họp tầng 1 Sở ...
14:00 Công bố quyết định thanh tra về nợ thuế và tiền thuê đất CTy Coseco 77 Đ/c Abyot Phòng Tiếp công dân Sở ...
Thứ ba
14/05/2019
08:00 Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới lãnh thổ Đ/c A Byot TP Pleiku ...
08:00 Họp làm rõ nội dung kiến nghị của Ông Đặng Anh Tuấn theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đ/c Võ Thanh Hải Hội trường tầng 3 Sở ...
13:00 Đ/c Nguyễn Văn Hòa đi kiểm tra tiến độ triển khai các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đăk Glei. ... địa bàn huyện Đăk Glei ...
14:00 Làm việc với UBND huyện Ngọc Hồi về đóng cửa mỏ của Cty Đông Á Đ/c Võ Thanh Hải ... ...
14:00 Đ/c Nguyễn Văn Hòa làm việc với các ngành, địa phương và Công ty TNHH Kon Tum Bellest về việc triển khai các dự án của Công ty TNHH Kon Tum Bellest trên địa bàn huyện Kon Plông .... Trụ sở VP UBND tỉnh ...
Thứ tư
15/05/2019
08:30 Làm việc DNTT Nhật Mạnh để xem xét xử lý vi phạm hành chính Đ/c Võ Thanh Hải Hội trường tầng 3 Sở ...
14:00 Họp khái toán đền bù hỗ trợ cho Cty Xuân Thành và DNTN Ngọc Trang Đ/c Võ Thanh Hải Phòng họp tầng 1 Sở ...
Thứ năm
16/05/2019
06:30 UBND tỉnh gặp gỡ DN ... Đăk Mark Coffee. ...
08:00 Hội nghị đối thoại doanh nghiệp công nghiệp chế biến Đ/c Võ Thanh Hải Sở Công thương ...
13:30 Họp xử lý tài sản trên đất thu hồi của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đ/c A Byot Phòng họp tầng 1 Sở ...
13:30 Họp thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm VLXDTT của Công ty CPĐT PT Duy Tân Đ/c Võ Thanh Hải Hội trường tầng 3 Sở ...
14:00 Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đại diện tổ chức tôn giáo ... Phòng khách UBND tỉnh ...
Thứ sáu
17/05/2019
08:00 Gặp mặt, giao lưu đội ngũ trí thức KHCN Đ/c Trương Đạt Trường cao đẳng cộng đồng ...
08:30 Họp thẩm định đề án thăm dò khoáng sản cát làm VLXDTT của Công ty TNHH Hoàng Long Hưng và Công ty CP Mê Kông Kon Tum Đ/c Phạm Đức Hạnh ... ...

Thứ hai (13/05/2019)

08:00:
Làm việc Đoàn thanh tra công tác tổ chức cán bộ năm 2019
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
08:00:
Làm việc với Đoàn kiểm tra của Thanh tra tỉnh về thực hiện sau kết luận thanh tra
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
08:30:
Họp Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Thành phần: Đ/c Phạm Đức Hạnh
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
13:30:
Họp Hội đồng thẩm định Phương án thi công và dự toán công trình của VPĐK
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
13:30:
Họp xin chủ trương hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình thủy lợi Đăk Long 1
Thành phần: Giao CCQLĐĐ
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
14:00:
Công bố quyết định thanh tra về nợ thuế và tiền thuê đất CTy Coseco 77
Thành phần: Đ/c Abyot
Địa điểm: Phòng Tiếp công dân Sở
Chủ trì: ...

Thứ ba (14/05/2019)

08:00:
Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới lãnh thổ
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: TP Pleiku
Chủ trì: ...
08:00:
Họp làm rõ nội dung kiến nghị của Ông Đặng Anh Tuấn theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
13:00:
Đ/c Nguyễn Văn Hòa đi kiểm tra tiến độ triển khai các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đăk Glei.
Thành phần: ...
Địa điểm: địa bàn huyện Đăk Glei
Chủ trì: ...
14:00:
Làm việc với UBND huyện Ngọc Hồi về đóng cửa mỏ của Cty Đông Á
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: ...
Chủ trì: ...
14:00:
Đ/c Nguyễn Văn Hòa làm việc với các ngành, địa phương và Công ty TNHH Kon Tum Bellest về việc triển khai các dự án của Công ty TNHH Kon Tum Bellest trên địa bàn huyện Kon Plông
Thành phần: ....
Địa điểm: Trụ sở VP UBND tỉnh
Chủ trì: ...

Thứ tư (15/05/2019)

08:30:
Làm việc DNTT Nhật Mạnh để xem xét xử lý vi phạm hành chính
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
14:00:
Họp khái toán đền bù hỗ trợ cho Cty Xuân Thành và DNTN Ngọc Trang
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...

Thứ năm (16/05/2019)

06:30:
UBND tỉnh gặp gỡ DN
Thành phần: ...
Địa điểm: Đăk Mark Coffee.
Chủ trì: ...
08:00:
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp công nghiệp chế biến
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: Sở Công thương
Chủ trì: ...
13:30:
Họp xử lý tài sản trên đất thu hồi của Trung tâm Khuyến nông tỉnh
Thành phần: Đ/c A Byot
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Sở
Chủ trì: ...
13:30:
Họp thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm VLXDTT của Công ty CPĐT PT Duy Tân
Thành phần: Đ/c Võ Thanh Hải
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở
Chủ trì: ...
14:00:
Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đại diện tổ chức tôn giáo
Thành phần: ...
Địa điểm: Phòng khách UBND tỉnh
Chủ trì: ...

Thứ sáu (17/05/2019)

08:00:
Gặp mặt, giao lưu đội ngũ trí thức KHCN
Thành phần: Đ/c Trương Đạt
Địa điểm: Trường cao đẳng cộng đồng
Chủ trì: ...
08:30:
Họp thẩm định đề án thăm dò khoáng sản cát làm VLXDTT của Công ty TNHH Hoàng Long Hưng và Công ty CP Mê Kông Kon Tum
Thành phần: Đ/c Phạm Đức Hạnh
Địa điểm: ...
Chủ trì: ...
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây