Văn bản theo người ký: Nguyễn Văn Hòa

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 532/QĐ-UBND(CT) 11/07/2019 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
2 1571/UBND-NCXDPL 23/06/2019 Về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ trên địa bàn tỉnh
3 1631/KH-UBND 27/06/2019 Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Kon Tum năm 2019
4 474/QĐ-UBND 18/06/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
5 591/QĐ-UBND 10/06/2019 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
6 369/QĐ-UBND 13/05/2019 Về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
7 359/QĐ-UBND 16/04/2019 Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
8 370/QĐ-UBND 13/05/2019 Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon
9 278/QĐ-UBND 31/03/2019 V/v bổ sung thành viên Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10 04/2019/QĐ-UBND 21/03/2019 Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
11 01/2019/QĐ-UBND 21/01/2019 Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công, mức chi cho hoạt động khuyến công, xây dựng và thực hiện ĐA từ nguồn kinh phí khuyến công của tỉnh Kon Tum
12 37/2018/QĐ-UBND 20/12/2018 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
13 01/2019/QĐ-UBND 21/01/2019 Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công, mức chi cho hoạt động khuyến công, xây dựng và thực hiện đề án từ nguồn kinh phí khuyến công của tỉnh Kon Tum
14 37/2018/QĐ-UBND 20/12/2018 Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá tính thuế các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
15 36/2018/QĐ-UBND 20/12/2018 Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
16 35/2018/QĐ-UBND 20/12/2018 Về việc ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
17 33/2018/QĐ-UBND 29/11/2018 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
18 31/2018/QĐ-UBND 13/11/2018 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020
19 639/QĐ-UBND 24/12/2018 Ban hành Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
20 3579/UBND-NCXDPL 24/12/2018 V/v triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây