Văn bản theo người ký: Lại Xuân Lâm

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
39 05/2018/QĐ-UBND 07/02/2018 Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh KonTum về việc ban hành quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật
40 79/QĐ-UBND 07/02/2018 Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2018
41 397/UBND-NC 07/02/2018 Về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2017
42 296/UBND-NC 29/01/2018 Về việc triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản
43 295/UBND-NC 29/01/2018 Về việc tắng cường sử dụng Công báo điện tử trên đị bàn tỉnh
44 274/UBND-KSTT 28/01/2018 Về việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
45 78/QĐ-UBND 21/01/2018 Về việc ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thược và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tham gia trao đổi văn bản điện tử kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
46 141/KH-UBND 15/01/2018 Ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
47 158/UBND-KH 16/01/2018 Triển khai thi hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
48 91/KH-UBND 10/01/2018 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh
49 62/UBND-KSTT 08/01/2018 Về việc điều chỉnh, bổ sung công chức làm công tác đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh
50 33/KH-UBND 04/01/2018 Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
51 3524/UBND-KGVX 26/12/2017 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
52 3408/UBND-NC 17/12/2017 V/v triển khai Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây