Văn bản theo người ký: Lê Vĩnh Tân

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 6/2020/TT-BNV 01/12/2020 Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
2 01/2020/TT-BNV 15/04/2020 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ nội vụ ban hành
3 07/VBHN-BNV 02/07/2019 Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
4 04/VBHN-BNV 02/07/2019 Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
5 04/NĐHN-BNV 20/05/2019 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp
6 02/NĐHN-BNV 20/05/2019 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
7 01/VBHN-BNV 01/11/2018 Về chính sách tinh giảm biên chế
8 11/2019/TT-BNV 29/09/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
9 10/2017/TT-BNV 28/12/2017 Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
10 01/2018/TT-BNV 07/01/2018 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây