STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
4341 23/2015/QĐ-UBND 14/05/2015 Về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Kon Tum
4342 22/2015/QĐ-UBND 04/05/2015 Về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
4343 20/2015/QĐ-UBND 23/04/2015 V/v sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 8 Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4344 16/2015/TTLT- BTNMT-BNV-BTC 03/04/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
4345 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP 03/04/2015 Thông tư liên tịch quy định việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
4346 15/2015/TTLT- BTNMT-BNV-BTC 03/04/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
4347 10/2015/QĐ-UBND 30/03/2015 V/v quy định hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang; hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với các trường hợp thửa đất có vườn, ao; hạn mức giao đất thuộc nhóm đất chưa sử dụng để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; hạn mức đất mai táng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4348 03/CT-TTg 29/03/2015 Về việc tăng cường hiệu lực thi hành chính sách pháp luật về khoáng sản
4349 08/2015/QĐ-UBND 26/03/2015 V/v ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Thanh tra tỉnh Kon Tum
4350 01/VBHN-BTNMT 16/03/2015 Văn bản hợp nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
4351 02/2015/QĐ-UBND 21/01/2015 Ban hành quy định về việc thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai dự án đầu tư
4352 01/2015/QĐ-UBND 11/01/2015 V/v ban hành quy định một số nội dung về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4353 79/2014/QĐ-UBND 30/12/2014 V/v ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4354 77/2014/QĐ-UBND 30/12/2014 V/v ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2015
4355 76/2014/QĐ-UBND 28/12/2014 V/v sửa đổi Quyết định số 78/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020
4356 74/2014/QĐ-UBND 24/12/2014 Ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4357 71/2014/QĐ-UBND 21/12/2014 Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
4358 72/2014/QĐ-UBND 21/12/2014 V/v ban hành Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4359 68/2014/QĐ-UBND 01/12/2014 V/v ban hành mức hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ
4360 67/2014/QĐ-UBND 30/11/2014 V/v ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Kon Tum
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây