STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
4361 68/2014/QH13 25/11/2014 Luật doanh nghiệp
4362 67/2014/QH13 25/11/2014 Luật đầu tư
4363 66/2014/QH13 24/11/2014 Luật kinh doanh bất động sản
4364 64/2014/QH13 24/11/2014 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12
4365 65/2014/QH13 24/11/2014 Luật nhà ở
4366 64/2014/QĐ-UBND 19/11/2014 Quy định về khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4367 60/2014/QH13 19/11/2014 Luật hộ tịch
4368 58/2014/QH13 19/11/2014 Luật bảo hiểm xã hội
4369 59/2014/QH13 19/11/2014 Luật căn cước công dân
4370 63/2014/QĐ-UBND 18/11/2014 V/v ban hành Quy trình bán, cho thuê nhà ở cũ và bàn giao, tiếp nhận quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4371 62/2014/QĐ-UBND 17/11/2014 V/v quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở
4372 59/2014/QĐ-UBND 27/10/2014 V/v ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai và quy đổi trọng lượng ra khối lượng làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4373 60/2014/QĐ-UBND 27/10/2014 V/v quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên khoáng sản; nước thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4374 54/2014/QĐ-UBND 24/09/2014 V/v bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
4375 53/2014/QĐ-UBND 18/09/2014 V/v ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4376 52/2014/QĐ-UBND 15/09/2014 V/v quy định cụ thể mức bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ
4377 51/2014/QĐ-UBND 15/09/2014 V/v ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố quyết định thu hồi đất khi thực hiện dự án đầu tư
4378 49/2014/QĐ-UBND 15/09/2014 V/v ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
4379 37/2014/QĐ-UBND 20/07/2014 V/v ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 - 2020
4380 34/2014/QĐ-UBND 29/06/2014 V/v quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh và hộ nghèo ở các xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn sống bằng nghề lâm nghiệp, nông nghiệp theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây