STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 100/QĐ-STNMT 01/02/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số Đ 490410 cấp cho hộ ông Phạm Huy (hiện nay để ông Phạm Hoàng và bà Nguyễn Thị Thanh Nguyệt thừa kế) trên địa bàn huyện Kon Rẫy
2 92/QĐ-STNMT 30/01/2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Sa Thầy
3 94/QĐ-STNMT 30/01/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD 933448 cấp cho Ông Lê Đình Cường trên địa bàn huyện Đăk Hà
4 93/QĐ-STNMT 30/01/2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Đăk Hà
5 90/QĐ-STNMT 29/01/2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Kon Tum
6 91/QĐ-STNMT 29/01/2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Sa Thầy
7 201/STNMT-VP 29/01/2023 V/v Phát động phong trào thi đua theo Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
8 86/QĐ-STNMT 18/01/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BT 353509 cấp cho bà Y Tun (hiện nay đã được chuyển quyền cho ông Đào Đình Thê và bà Phạm Thị Thuyết thông qua hình thức trúng đấu giá) trên địa bàn huyện Đăk Hà
9 87/QĐ-STNMT 18/01/2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Kon Rẫy
10 88/QĐ-STNMT 18/01/2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Đăk Tô
11 89/QĐ-STNMT 18/01/2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Đăk Glei
12 85/QĐ-STNMT 17/01/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AM 432373 cấp cho ông Nguyễn Văn Vân và bà Bùi Thị Việt trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.
13 82/QĐ-STNMT 16/01/2023 V/v hủy Trang bổ sung số 1 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 420019 cấp cho bà Đoàn Thị Kim Phượng trên địa bàn huyện Đăk Tô
14 78/QĐ-STNMT 15/01/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số R 942236 cấp cho hộ ông (bà)Triệu Văn Hòa trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.
15 77/QĐ-STNMT 15/01/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC450912 cấp cho Ông Vũ Đình Giống và bà Trần Thị Phượng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
16 75/QĐ-STNMT 15/01/2023 V/v hủy Trang bổ sung số 1của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số T 872958 cấp cho Hộ ông Nguyễn Quang Ngọc trên địa bàn huyện Đăk Tô
17 74/QĐ-STNMT 15/01/2023 V/v hủy Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số T 922369 cấp cho Hộ ông Nguyễn Xuân Phượng và bà Hồ Thị Nguyệt trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
18 73/QĐ-STNMT 15/01/2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Đăk Glei
19 48/QĐ-STNMT 12/01/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số K 088066 cấp cho hộ ông Trần Văn Ninh trên địa bàn huyện Sa Thầy
20 49/QĐ-STNMT 12/01/2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Kon Tum
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây