Văn bản theo lĩnh vực: Môi trường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
61 67/2017/TT-BTNMT 24/12/2017 Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường
62 118/UBND-NNTN 11/01/2018 Về công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sửa chữa ôtô trên địa bàn tỉnh.
63 33/2013/QH13 18/06/2013 Luật phòng, chống thiên tai
64 41/2013/QH13 24/11/2013 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
65 55/2014/QH13 22/06/2014 Luật bảo vệ môi trường
66 67/2014/QH13 25/11/2014 Luật đầu tư
67 79/2015/QH13 18/06/2015 Luật thú y
68 84/2015/QH13 24/06/2015 Luật an toàn, vệ sinh lao động
69 91/2015/QH13 23/11/2015 Bộ luật dân sự
70 08/2017/QH14 18/06/2017 Luật Thủy lợi
71 16/2017/QH14 14/11/2017 Luật Lâm nghiệp
72 18/2017/QH14 20/11/2017 Luật Thủy sản
73 14/2016/QĐ-UBND 11/05/2016 Về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành quy định quản lý hoạt động giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
74 46/2017/QĐ-UBND 18/09/2017 V/v phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
75 2820/VP-HTKT 27/12/2017 V/v Kế hoạch phát triển vật liệu xây không nung và lộ trình giảm dần, chấm dứt sản xuất gạch xây đất sét nung bằng lò thủ công
76 3527/KH-UBND 27/12/2017 Triển khai thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
77 42/2016/QĐ-UBND 05/10/2016 V/v Về việc ban hành quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kon Tum
78 10/2014/QĐ-UBND 29/01/2014 V/v quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum
79 488/QĐ-STNMT 28/12/2017 Về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp tự động, liên tục
80 3484/UBND-HTKT 24/12/2017 Về việc đấy mạnh triển khai thực hiện lộ trình xăng sinh học E5 RON92
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây