Văn bản theo lĩnh vực: Môi trường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
81 2820/VP-HTKT 28/12/2017 V/v Kế hoạch phát triển vật liệu xây không nung và lộ trình giảm dần, chấm dứt sản xuất gạch xây đất sét nung bằng lò thủ công
82 3527/KH-UBND 28/12/2017 Triển khai thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
83 42/2016/QĐ-UBND 06/10/2016 V/v Về việc ban hành quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kon Tum
84 10/2014/QĐ-UBND 30/01/2014 V/v quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum
85 488/QĐ-STNMT 29/12/2017 Về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp tự động, liên tục
86 3484/UBND-HTKT 25/12/2017 Về việc đấy mạnh triển khai thực hiện lộ trình xăng sinh học E5 RON92
87 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV 08/12/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường
88 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT 16/05/2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
89 59/2017/NĐ-CP 12/05/2017 Nghị định về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.
90 154/2016/NĐ-CP 16/11/2016 Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
91 155/2016/NĐ-CP 18/11/2016 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường
92 60/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
93 55/2014/QH11 23/06/2014 Luật Bảo vệ môi trường 2014
94 57/2010/QH12 15/11/2010 Luật Thuế bảo vệ môi trường 2010
95 40/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây