Văn bản theo lĩnh vực: Môi trường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
81 14/2016/QĐ-UBND 12/05/2016 Về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành quy định quản lý hoạt động giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
82 46/2017/QĐ-UBND 19/09/2017 V/v phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
83 2820/VP-HTKT 28/12/2017 V/v Kế hoạch phát triển vật liệu xây không nung và lộ trình giảm dần, chấm dứt sản xuất gạch xây đất sét nung bằng lò thủ công
84 3527/KH-UBND 28/12/2017 Triển khai thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
85 42/2016/QĐ-UBND 06/10/2016 V/v Về việc ban hành quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kon Tum
86 10/2014/QĐ-UBND 30/01/2014 V/v quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum
87 488/QĐ-STNMT 29/12/2017 Về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp tự động, liên tục
88 3484/UBND-HTKT 25/12/2017 Về việc đấy mạnh triển khai thực hiện lộ trình xăng sinh học E5 RON92
89 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV 08/12/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường
90 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT 16/05/2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
91 59/2017/NĐ-CP 12/05/2017 Nghị định về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.
92 154/2016/NĐ-CP 16/11/2016 Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
93 155/2016/NĐ-CP 18/11/2016 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường
94 60/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
95 55/2014/QH11 23/06/2014 Luật Bảo vệ môi trường 2014
96 57/2010/QH12 15/11/2010 Luật Thuế bảo vệ môi trường 2010
97 40/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây