STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 774/QĐ-STNMT 23/11/2022 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số R 953238 cấp cho hộ ông A Liên trên địa bàn huyện Đăk Glei
2 771/QĐ-STNMT 23/11/2022 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số R 922624 cấp cho hộ ông Đinh Văn Xuân trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.
3 772/QĐ-STNMT 23/11/2022 V/v hủy Trang bổ sung số 1của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 385375 cấp cho ông Phan Dần trên địa bàn huyện Đăk Tô
4 773/QĐ-STNMT 23/11/2022 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số R 942352 cấp cho Hộ ông Ứng Xuân Báu trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.
5 768/QĐ-STNMT 21/11/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Kon Tum
6 766/QĐ-STNMT 21/11/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Sa Thầy
7 767/QĐ-STNMT 21/11/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Ngọc Hồi
8 769/QĐ-STNMT 21/11/2022 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 734842 cấp cho bà Nguyễn Thị Kim Loan trên địa bàn huyện Đăk Hà
9 765/QĐ-STNMT 20/11/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Sa Thầy
10 759/QĐ-STNMT 14/11/2022 V/v hủy Trang bổ sung số 1 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AH 014274 cấp cho ông Uông Văn Ba và bà Trần Thị Xuân Hạnh trên địa bàn huyện Đăk Hà
11 760/QĐ-STNMT 14/11/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Ngọc Hồi
12 757/QĐ-STNMT 13/11/2022 V/v hủy Trang bổ sung số 1 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 564185 cấp cho ông Đinh Ngọc Tuấn và bà Hồ Thị Thân trên địa bàn huyện Đăk Hà
13 755/QĐ-STNMT 10/11/2022 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 237263 cấp cho ông Nguyễn Văn Hoàng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
14 756/QĐ-STNMT 10/11/2022 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với số vào sổ 00065QSDĐ/Q1-85/125/QĐ-UB (TX) cấp cho hộ ông Phạm Đức Cảnh và bà Nguyễn Thị Mai trên địa bàn thành phố Kon Tum
15 754/QĐ-STNMT 10/11/2022 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số T 922222 cấp cho hộ ông Phạm Sinh Long (hiện nay để bà Nguyễn Thị Hồng thừa kế) trên địa bàn thành phố Kon Tum
16 753/QĐ-STNMT 09/11/2022 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX032810 cấp cho Bà Nguyễn Thị Huyền trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
17 751/QĐ-STNMT 08/11/2022 V/v hủy Trang bổ sung số 1 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số T 934358 và R 979480 cấp cho Hộ ông Phan Xuân Tiến trên địa bàn huyện Đăk Hà
18 741/QĐ-STNMT 06/11/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Đăk Tô
19 742/QĐ-STNMT 06/11/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Đăk Hà
20 743/QĐ-STNMT 06/11/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Đăk Tô
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây